Statskunskap med masskommunikation

Statskunskap med masskommunikation

Olika grupper av människor har ofta olika syn på hur samhället och världen skall se ut. Statskunskap kretsar kring frågor om politik och makt och hur samhället och dess statsskick utformas på bästa sätt. Du som studerar statskunskap med masskommunikation lär dig hur demokratin förvekligas i samhällen, hur människor aktiverar sig i politiken och hur deras åsikter formas. Det politiska livet varierar mellan olika regioner och länder, och medierna, såväl gamla som nya, spelar en egen roll i politiken. Statskunskap innebär att vetenskapligt studera politik på olika nivåer och ur många synvinklar. Du lär dig exempelvis om finländsk och internationell politik, politisk kommunikation, politiska aktörer av olika slag, val- och väljarbeteende samt demokrati.

Kursbeskrivningar, masskommunikation (pdf)

Kursbeskrivningar, statskunskap (pdf)

Planerare Pernilla Rauma
pernilla.rauma@abo.fi, 06-324 7148

Kursutbud våren 2018

Åland

► Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan

ENSKILD KURS I STATSKUNSKAP

Politikens amerikanisering, 5 sp
Tidpunkt: Våren 2018
Lärare: PD, PeD Claus Stolpe


Tillbaka till öppna universitetet

Kontakta oss