Kulturledning

Som ett led i kompetenshöjning inom kulturproduktion ska biämnet Kulturledning ge studerande insikter och färdigheter i ämnen som inte erbjuds vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi (FHPT) men som är välbehövliga i arbetslivet. Exempel är projekthantering, budgetering, kulturmarknadsföring, uppgörande av avtal och evenemangsproduktion. Biämnet erbjuder därför tvärvetenskapliga kurser som är mera arbetslivsorienterade än andra kurser vid FHPT. De är planerade och uppbyggda i samarbete mellan fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, fakulteten för samhällsvetenskap och ekonomi och Öppna universitetet vid Åbo Akademi. Deras egenart består av att de bildar en bro mellan humaniora och kulturfältet. Problematisering av kulturbegrepp liksom förståelse för kulturarv samt kunskaper i kulturpolitik och -förvaltning utgör en väsentlig del av inlärningen. Kulturledarskapslinjen ger specialkunnande och arbetslivsfärdigheter för kulturbranschen.

Kursbeskrivningar (pdf)

Kursutbud våren 2018

Åbo

Arrangör: CLL/öppna universitetet

GRUNDSTUDIER (25 sp)

Introduktion till kulturledning, 5 sp
1.2-16.3.2018. Introduktion till kursen 1.2 kl 17.15-19.45 Gästföreläsningar: 8.2, 14.2, 22.2. 2018 kl 17.15-18.45.
Lärare/handledare: FD Lena Marander-Eklund och FM Johanna Slotte
Anmälan: Senast 22.1.2018 Till anmälan

ENSKILDA KURSER

Storytelling i företag och i turism, 5 sp
Tidpunkt:16.1-6.3.2018
Gästföreläsare: Professor Lena Mossberg, Göteborgs Universitet
Kursassistent: Elisabeth Glatz
Anmälan: Senast den 9.1.2018 Till anmälan

Kulturarv i teori och praktik, 5 sp
Tidpunkt: Veckorna 12-20, 2018
Gästföreläsare: FD Johanna Björkholm, FM John Björkman och Karin Sjögren (Lund) m.fl
Kursassistent: Elisabeth Glatz
Anmälan: Senast den 12.3.2018 Till anmälan


Katarina Humina
Katarina Humina

Humina, Katarina

Utbildningsplanerare
Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 4540
katarina.humina(a)abo.fi

 


Tillbaka till öppna universitetet