Hälsovårdsadministration

Hälsovårdsadministration

Hälsovårdsadministration utvecklar kunskap om ledarskap och administration inom hälso- och sjukvårdsorganisationer och den samverkar med kulturell, politisk, ekonomisk och juridisk utveckling. Syftet är att skapa vetande om administration och ledarskap och därigenom möjligheter att på olika nivåer inom organisation och samhälle bidra till vårdande kulturer för den lidande människan. Kunskapsutvecklingen utgår från det caritativa ledarskapet och en vårdadministration baserad på medmänsklig kärlek, värdighet och ansvar. Hälsovårdsadministration kan utgöra biämne inom kandidat- och magisterexamen i hälsovetenskaper vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Avlagda studier i hälsovårdsadministration kan också utgöra en del av den s.k. Öpu-leden på 60 sp (via ÖPU till magister i hälsovetenskaper) för antagning till Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier på basen av studier avlagda vid öppna universitetet.

Kursbeskrivningar (pdf)

Planerare Christina Teirfolk
christina.teirfolk@abo.fi, 06-324 7243

Kursutbud våren 2018

Hela landet

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

ENSKILDA KURSER I HÄLSOVÅRDSADMINISTRATION

@Nätkurs: Organisationsteorier, 5 sp
Tidpunkt: 12.1-28.2.2018, kursen inleds med valfritt närstudietillfälle 12.1.2018
Lärare: PhD Jessica Hemberg
Till anmälan

@Nätkurs: Ledarskapsteorier, 5 sp
Tidpunkt: 15.2-31.3.2018, valfria närstudietillfällen 15.2 och  23.2.2018
Lärare: PhD Jessica Hemberg
Till anmälan

Nyland

► Arrangör: Hangö sommaruniversitet
Kursort: Helsingfors, G18

ENSKILDA KURSER I HÄLSOVÅRDSADMINISTRATION

Ekonomi och budgetering inom social- och hälsovården, 5 sp /ANNULLERAD!
Tidpunkt: Våren 2018
Lärare: HvM Carina Nordman-Byskata

Lagstiftning inom social- och hälsovården, 5 sp /ANNULLERAD!
Tidpunkt: Våren 2018
Lärare: HvM Carina Nordman-Byskata

Österbotten

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

HÄLSOVÅRDSADMINISTRATION (25 SP) – GRUNDSTUDIER
Ekonomi och budgetering inom social- och hälsovården, 5 sp
Tidpunkt: 14.3, 21.3, 28.-29.3.2018
Lärare: HvM Carina Nordman-Byskata
Till anmälan

Lagstiftning inom social- och hälsovården, 5 sp
Tidpunkt: 11.4, 18.4, 25-26.4.2018
Lärare: HvM Carina Nordman-Byskata
Till anmälan

Övriga kurser inom grundstudierna i hälsovårdsadministration går som nätkurser.


Tillbaka till öppna universitetet

 

Kontakta oss