Hälsoteknologi

Är du intresserad av hur man kan använda hälsoteknologi inom vården?
Hälsoteknologi är ett forskningsområde under snabb utveckling. Hälsoteknologin är också en av Finlands viktigaste industrier. Därför är det av stor vikt att såväl forskning som utbildning inom hälsoteknologi, sett ur ett vårdvetenskapligt perspektiv, bedrivs och utvecklas. En viktig frågeställning är hur högteknologisk och vårdvetenskaplig forskning kan förenas och samverka. Målet med den vårdvetenskapliga forskningen inom hälsoteknologi är att utveckla kunskap om hur vårdandets ethos, caritas, kan bibehållas även när metoderna för vårdandet förändras.
Studierna i hälsoteknologi behandlar hälsoteknologi ur ett vårdvetenskapligt perspektiv, etiska aspekter i användningen av hälsoteknologi, hur patienten och närstående erfar användningen av tekniska lösningar och vilka digitala tjänster/lösningar som individen erbjuds inom fältet.

Kursbeskrivningar (pdf)

Kursutbud våren 2018

Åland

Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan

HÄLSOTEKNOLOGI (25 SP) – GRUNDSTUDIER (INLEDS)

Introduktion till hälsoteknologi, 5 sp
Tidpunkt: 2-3.3, 7.4.2018
Lärare: HvD Linda Nyholm

Österbotten

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

HÄLSOTEKNOLOGI (25 SP) – GRUNDSTUDIER (PÅGÅR)
Forskning och utveckling inom hälsoteknologi, 5 sp
Tidpunkt: 15.1, 17.1, 30.1, 5.2.2018
Lärare: HvD Linda Nyholm
Till anmälan

Digital hälsa och digitalt välmående, 5 sp
Tidpunkt: 5.3, 10.3, 19.3, 26.3, 7.4.2018
Lärare: PM Joakim Högväg, DrPH Anna Forsman, PM Yvonne Backholm-Nyberg m.fl.
Till anmälan


Christina Teirfolk
Christina Teirfolk

Teirfolk, Christina

Utbildningsplanerare
Strandgatan 2, 65100 VASA
+358 6 3247243, +358 504089139
christina.teirfolk(a)abo.fi

 


Tillbaka till öppna universitetet