Franska språket och litteraturen

Franska språket och litteraturen

Världsspråket franska är ett officiellt språk i 29 länder och talas av 274 miljoner människor i världen. Utöver goda praktiska språkfärdigheter ger studier i franska dig expertkunskaper i fransk lingvistik, kulturkunskap och litteraturkännedom. Lingvistiken ger dig grundläggande begrepp för att beskriva och förstå det franska språket och dess språkliga företeelser. Du får en mångsidig bild av den franskspråkiga kulturen genom att studera såväl det franska samhället som den fransktalande världen. Genom franskspråkig litteratur och litteraturhistoria får du ytterligare insikter i kulturen.

Kursbeskrivningar (pdf)

Planerare Camilla Lundström
camilla.lundstrom@abo.fi, 02-215 4666

Kursutbud våren 2018

Åbo

Arrangör: CLL/öppna universitetet

Kvotplatser för extra studerande

GRUNDSTUDIER (25 sp)

Förkunskapskrav: godkänt i det diagnostiska testet som hålls onsdagen den 30 augusti 2017 kl. 8.15-10.00 i aud. Saussure (Arken M128, Fabriksgatan 2, Åbo). Ingen förhandsanmälan.

Société, culture et langue françaises en diachronie, 5 sp
Tidpunkt: v. 2-9 och v. 11-19 Ti 10-12
Lärare: Meri Larjavaara och David Chataignie
Till anmälan

La France contemporaine : données physiques, économiques, sociétales, 5 sp
Tidpunkt: v. 2-9 och v. 11-19 On 10-12
Lärare:  David Chataignier
Till anmälan

 

Studerande på kvotplats deltar på samma kurser som universitetets ordinarie studerande och på de tider som kurserna arrangeras vid ämnet. Närstudierna försiggår dagtid. Specialarrangemang för studerande på annan ort ordnas inte.

Anmälan till studier på kvotplats bör göras senast två veckor innan respektive kurs startar.

Centret för livslångt lärande uppbär en studieavgift om 50 euro per termin av studerande på kvotplats. Avgiften gäller samtidigt som studieavgift för öppna universitetets vanliga kurser. Studerande på kvotplats har inte möjlighet att få studiestöd eller andra studiesociala förmåner.

Kvotplatserna är inte ämnade för ordinarie studerande vid Åbo Akademi.


Tillbaka till öppna universitetet

Kontakta oss