Flerspråkighetsdidaktik och interkulturell pedagogik

Flerspråkighetsdidaktik och interkulturell pedagogik

Flerspråkighetsdidaktik och interkulturell pedagogik behandlar undervisning, lärande och identitet i sammanhang där flera språk och kulturer möts. Det innebär forskningsbaserad kunskap och kompetens som de allra flesta av dagens och framtidens lärare kommer att behöva, oberoende av ämne och undervisningsnivå, för att kunna stödja lärandet och identitetsutvecklingen hos elever med olika bakgrund. De aspekter på språk och kultur som presenteras utgår från en dialog mellan olika perspektiv på individnivå, gruppnivå respektive samhällelig nivå.

Kursbeskrivningar (pdf)

Planerare Terese Ahlström
terese.ahlstrom@abo.fi, 06-324 7478

Kursutbud våren 2018

Nyland

► Arrangör: Helsingfors arbis https://www.hel.fi/arbis/sv , Hangö sommaruniversitet http://www.hangosommaruni.fi/ , Kursort: Helsingfors

FLERSPRÅKIGHETSDIDAKTIK OCH INTERKULTURELL PEDAGOGIK (25 SP) – GRUNDSTUDIER (PÅGÅR)

Språkutvecklande ämnesundervisning, 5 sp
Tidpunkt: 9-10.2, 16-17.3.2018
Lärare: PeD, docent Anna Slotte

Grundstudierna fortsätter läsåret 2018-2019 med kurserna En inkluderande mångkulturell skola (5 sp), Teaching in other languages (Immersion, CLIL, Tandem) (5 sp), och Interkulturellt utvecklingsarbete i flerspråkig miljö (5 sp).

Åland

► Arrangör: Högskolan på Åland/Öppna högskolan

FLERSPRÅKIGHETSDIDAKTIK OCH INTERKULTURELL PEDAGOGIK (25 SP) – GRUNDSTUDIER (PÅGÅR)

Språkutvecklande ämnesundervisning, 5 sp
Tidpunkt: 17-18.3, 28-29.4.2018
Lärare: Susanna Sjöstrand

Grundstudierna fortsätter läsåret 2018-2019 med kurserna En inkluderande mångkulturell skola (5 sp), Teaching in other languages (Immersion, CLIL, Tandem) (5 sp), och avslutas hösten 2019 med kursen Interkulturellt utvecklingsarbete i flerspråkig miljö (5 sp).

Österbotten

► Arrangör: Folkhälsan Utbildning Ab, Vörå

ENSKILD KURS I FLERSPRÅKIGHETSDIDAKTIK OCH INTERKULTURELL PEDAGOGIK

En inkluderande mångkulturell skola, 5 sp
Tidpunkt: 16-17.3, 23-24.3.2018
Lärare: PeM Ritva Mertaniemi


Tillbaka till öppna universitetet

Kontakta oss