Datavetenskap

Datavetenskap

Nya idéer och teknologier som introduceras förutsätter samspel med datorsystem, beräkningar och informationsbehandling. Datavetenskap handlar om det breda och tvärvetenskapliga ämnesområdet som sträcker sig från datorprogrammering, distribuerande system och webb- och cloud-computing till datasäkerhet, algoritmer och nyheter såsom nano-, bio- och quantum-computing. Huvudämnesstudier i datavetenskap lär dig att analysera datorbaserade systems arkitektur, kvalitet, tillförlitlighet och driftssäkerhet, och ger dig praktiska metoder för arbetslivet. Med hjälp av dessa kan du utveckla korrekta och pålitliga mjukvaruintensiva system, bygga upp effektiva algoritmiska lösningar för olika beräkningsmodeller och utveckla lösningar baserade på dessa modeller. De industriella tillämpningsområdena är många och intressanta, bland annat inom e-lärande, bioteknik, flygteknik, banktjänster och transport.

Kursbeskrivningar (pdf)

Planerare Carina Gräsbeck
carina.grasbeck@abo.fi, 02-215 4644

Kursutbud våren 2018

Hela landet

► Arrangör: CLL/öppna universitetet

GRUNDSTUDIER (25 sp)
@Programmering I, 5 sp
Tidpunkt: 18.1 – 31.5.2018 (nätkurs)
Lärare: FL Ragnar Wikman
Sista anmälningsdag en vecka innan kursstart
Till anmälan

@Datastrukturer, 5 sp
Tidpunkt: 18.1 – 31.5.2018 (nätkurs)
Lärare: PhD Diana-Elena Gratie
Sista anmälningsdag en vecka innan kursstart
Till anmälan


Tillbaka till öppna universitetet

 

Kontakta oss