Skriv här det du söker efter!

Välmående i vardagen då elever och lärare vistas utomhus

Välmående i vardagen då elever och lärare vistas utomhus

BILDER: Elin Kjellberg

Skolresurs utbildningsplanerare Elin Kjellberg och Kim Virta har under hösten varit på turné till många skolor i södra Finland för att träffa lärare och elever i åk 1–3. Träffarna har ordnats i samband med fortbildningen ”Lärmiljöer utanför dörren”, finansierad av Utbildningsstyrelsen.

– Målet med besöken har varit att erbjuda konkret material och stöd till lärarna och visa hur man kan jobba utomhus inom olika ämnen, berättar Elin Kjellberg. Under de här besöken har det handlat om omgivningslära och matematik.

Kim Virta inflikar:

– Mottagandet har varit väldigt positivt. Det har känts bra att lärarna och rektorerna verkat uppleva våra besök som fräscha, då vi kommer med inspiration och en del nya idéer som direkt kan vara användbara och nyttiga för den enskilda läraren. Jag uppskattar också den mer personliga kontakten vi i Skolresurs nu fått med personalen i skolorna.

Traditionellt tänker man kanske att matematikundervisningen kräver papper och penna. Matematik existerar ändå inte bara i läroboken och innanför fyra väggar. Den finns överallt i omgivningen, vilket är en bra orsak till att emellanåt lyfta blicken ur boken och se på omgivningen ur ett matematiskt perspektiv. Omgivningsläran placerar man kanske mer naturligt utomhus, men även där kan tröskeln för att undervisa ute vara hög. Eftersom artkännedom är en del av omgivningsläran som ofta upplevs som utmanande att undervisa, gavs lärarna tips på de möjligheter som finns på skolgården för att göra också detta delområde mer spännande och konkret för eleverna.

Några lärare på skolgården som alla koncentrerat gör sin egna uppgifter och tittar på olika saker.
Också lärarna själva fick prova på uppgifter.

Vad är då nyttan med utomhuspedagogik? Fördelarna är många, och en viktig aspekt är att elevernas och lärarnas välmående gynnas av att vara utomhus. Utomhus bli undervisningen ofta också mer konkret, vilket kan påverka inlärningen positivt. Grunderna för läroplanen för den grundläggande undervisningen (2014) är inne på samma linje genom att påpeka att undervisningen ska ske i naturliga miljöer på ett lekfullt sätt och att eleverna ska få bekanta sig med sin närmiljö.

Vad har varit det bästa med era besök?

– Eleverna har verkat ivriga på att vara ute och få utforska utomhus, säger Elin. Det bästa har nog varit att se hur eleverna upptäcker något nytt och blir ivriga över något som de inte ens visste att de kunde vara intresserade av.

– Att få se olika skolor, skolmiljöer och skolkulturer, berättar Kim. Det har varit fint att se mångfalden och att få lära sig om de olika skolornas vardag. Besöken har också fått mig att inse att de mindre byskolorna ofta naturligt får in utomhuspedagogik som en del av skoldagen, då närmiljön erbjuder allt som behövs och lite till.

Närbild på Elin till vänster där hon håller i en lav eller mossa och på Kim till höger där han sitter i en gunga på skolgården.
Elin Kjellberg och Kim Virta trivs ute i alla väder.

Skulle du vilja använda mer utomhuspedagogik i din undervisning? Kom då med på Skolresurs fortbildning Mångfald ger styrka där du får stöd i just de frågor du vill fokusera på. Under en termin får du hjälp med att planera och genomföra en temahelhet inom omgivningsläran samt diskutera med andra lärare och få tips och inspiration från dem.

Vill du ta dig en titt på material som användes under utecaféerna? Se växter på vintern eller matematikuppgiften 36 i Skolresurs materialbank.