Skriv här det du söker efter!

Språkcentret samarbetar med andra universitet

Språkcentret samarbetar med andra universitet

Språkcentret hör till Finelc, språkcenternätverket vid universiteten i Finland, och via det till CercleS, som är takorganisation för de europeiska språkcentren. Språkcentret är också aktivt inom Wulkow Group, ett informellt nätverk för europeiska språkcenterdirektörer.

Vi samarbetar också med Åbo universitet bland annat kring kurser i japanska och kinesiska.

Språksamarbetsgruppen inom högskolekonsortiet heter Linguavaasa. Inom Linguavaasa har du möjlighet att delta i språkkurser tillsammans med studerande från andra högskolor. Språk som erbjuds är till exempel spanska, ryska och kinesiska. Du kan även delta i andra språkevenemang. Vasa universitets språkcenter Linginno koordinerar samarbetet.

Uppdaterad 11.12.2020