Skriv här det du söker efter!

Språkcentrets kontaktuppgifter

Språkcentrets kontaktuppgifter

Språkcentret i Åbo

Arken, Fabriksgatan 2, 20500 Åbo
csk-kansli@abo.fi, csk-utbildningschef@abo.fi
Kansli +358 2 215 4365
utbildningschef +358 2 215 4593

____________

Lärare i Åbo
Administrativ personal i Åbo

Språkcentret i Vasa

Strandgatan 2,
PB 311, 65101 Vasa, B2-våningen
csk-vasa@abo.fi
Kansli +358 6 324 7394
avdelningsföreståndare +358 6 324 7118

____________

Lärare i Vasa
Administrativ personal i Vasa

 


 

Här är vi som jobbar på Språkcentret

Engelska/English

 

Ream C Barclay
Ream C Barclay

Barclay, Ream C

BA, FM/MA, lektor
tfn +358 2 215 4496, +358 46 920 2995
Åbo, Arken B 312
ream.barclay(a)abo.fi

 

 

Iris Lindahl-Raittila
Iris Lindahl-Raittila

Lindahl-Raittila, Iris

FD, lektor
tfn +358 2 215 4546, +358 46 920 4250
Åbo, Arken B 311
iris.lindahl(a)abo.fi

 

 

Sarah Mattila
Sarah Mattila

Mattila, Sarah

FM, universitetslärare
tfn +358 2 215 4547, +358 46 920 3701
Åbo, Arken B 211
sarah.mattila(a)abo.fi

 

 

Daniela Mattsson
Daniela Mattsson

Mattsson, Daniela

FM, universitetslärare
tfn +358 2 215 4203, +358 46 920 3498
Åbo, Arken B 313
daniela.mattsson(a)abo.fi

 

 

Zara Wessberg
Charlotte Stormbom

Stormbom, Charlotte

FD, timlärare, språk- och skrivstöd
Åbo, Arken B 213
charlotte.stormbom(a)abo.fi

 


Finska/Finnish

 

Mirkka Ali-Laurila
Mirkka Ali‑Laurila

Ali-Laurila, Mirkka

FM, lektor
tfn +358 2 215 4208, +358 50 463 4947
Åbo, Arken H1
mirkka.ali-laurila(a)abo.fi

 

 

Zara Wessberg
Niina Tammi

Tammi, Niina

FM, timlärare
Åbo, Arken B 207
niina.tammi(a)abo.fi

 

 

Laura Vahtera

Vahtera, Laura

FM, universitetslärare
tfn +358 2 215 3629, +358 46 920 3399
Åbo, Arken G 210b
laura.vahtera(a)abo.fi

 

 

Zara Wessberg
Zara Wessberg

Wessberg, Zara

FM, timlärare
Åbo, Arken B 207
zara.wessberg(a)abo.fi

 


Franska/French

 

Katarina Olhs-Ahlskog
Katarina Olhs-Ahlskog

Ohls-Ahlskog, Katarina

FM, univeritetslärare
tfn +358 2 215 4218, +358 46 920 4700
Åbo, Arken B 209
katarina.ohls-ahlskog(a)abo.fi

 


Latin

 

Joonas Vanhala
Joonas Vanhala

Vanhala, Joonas

TM, FM, timlärare
joonas.vanhala(a)abo.fi

 


Ryska/Russian

 

Carina Kristola-Backlund
Carina Kristola-Backlund

Kristola-Backlund, Carina

FM, universitetslärare
tfn +358 2 215 4498, +358 46 920 4994
Åbo, Arken B 213
carina.kristola-backlund(a)abo.fi

 


Spanska/Spanish

 

Marjaana Laaksonen

Laaksonen, Marjaana

FM, universitetslärare
tfn +358 2 215 4463, +358 46 920 4042
Åbo, Arken G 210a
marjaana.laaksonen(a)abo.fi

 


Svenska/Swedish

 

Maria Nyman
Maria Nyman

Nyman, Maria

FM, universitetslärare
tfn +358 2 215 4389, +358 40 846 9343
Åbo, Arken G 235
maria.c.nyman(a)abo.fi

 

 

Niklas Ollila

Ollila, Niklas

FM, timlärare i svenska
Åbo, Arken G203d
niklas.ollila(a)abo.fi

 

 

Kati Palmberg
Kati Palmberg

Palmberg, Kati

FM, universitetslärare
tfn +358 2 215 4996, +358 46 920 4885
Åbo, Arken G 209b
kati.palmberg(a)abo.fi

 

 

Tom Björkfors
Alexander Rancken

Rancken, Alexander

FM, doktorand, timlärare, språk- och skrivstöd
Åbo, Arken B
alexander.rancken(a)abo.fi

 

 

Charlotta Sandberg
Charlotta Sandberg

Sandberg, Charlotta

FM, universitetslärare
tfn +358 2 215 4123, +358 46 920 5411
Åbo, Arken G 237
charlotta.sandberg(a)abo.fi

 

 

Sonja Vidjeskog
Sonja Vidjeskog

Vidjeskog, Sonja

FL, lektor
tfn +358 2 215 4592, +358 46 920 5469
Åbo, Arken G 235
sonja.vidjeskog(a)abo.fi

 

 

Jane Wingren

Wingren, Jane

FM, universitetslärare
tfn +358 2 215 3620, +358 46 920 5610
Åbo, Arken G 236
jane.wingren(a)abo.fI

 


Tyska/German

 

Malin Johansson
Malin Johansson

Johansson, Malin

FM, universitetslärare
tfn +358 2 215 4877, +358 46 920 3886
Åbo, Arken B 210
malin.johansson(a)abo.fi

 

 

Daniela Mattsson
Daniela Mattsson

Mattsson, Daniela

FM, universitetslärare
tfn +358 2 215 4203, +358 46 920 3498
Åbo, Arken B 313
daniela.mattsson(a)abo.fi

 


 

Lärare i Vasa

Engelska/English

 

Christel Björkstrand
Christel Björkstrand

Björkstrand Christel

FD, lektor
tfn +358 6 324 7137, +358 46 920 3006
Vasa, rum B 203
christel.bjorkstrand(a)bo.fi

 

 

Sofia Linqvist
Sofia Lindkvist

Lindkvist Sofia

FM, PeM, universitetslärare
tfn +358 6 324 7695, +358 50 428 5695
Vasa, rum B 207
sofia.lindkvist(a)abo.fi

 

 

Sofia Linqvist
Johanna Söderholm

Söderholm Johanna

FM, PM, timlärare

johanna.soderholm(a)abo.fi

 


Finska/Finnish

 

Kirsi Asplin
Kirsi Asplin

Asplin Kirsi

FM, timlärare
kirsi.asplin(a)abo.fi

 

 

 

Marit Vest-Sjöholm
Marit Vest-Sjöholm

West-Sjöholm Marit

FM, universitetslärare
tfn +358 6 324 7138, +358 46 920 5421
Vasa, rum B 202
marit.west(a)abo.fi

 


Franska/French

 

Kristina Granstedt-Ketola
Kristina Granstedt-Ketola

Granstedt-Ketola Kristina

FM, amanuens
tfn +358 6 324 7118, +358 50 362 4380
Vasa, rum B 205
kristina.granstedt-ketola(a)abo.fi

 


Svenska/Swedish

 

Bodil Haagensen
Bodil Haagensen

Haagensen Bodil

FD, universitetslärare, språkgranskning
tfn +358 6 324 7070, +358 50 330 9541
Vasa, rum B205b
Mottagning: on 14.30–16

 

 

Sofia Linqvist
Sofia Lindkvist

Lindkvist Sofia

FM, PeM, universitetslärare
tfn +358 6 324 7695, +358 50 428 5695
Vasa, rum B 207
sofia.lindkvist(a)abo.fi

 

 

Annemarie Södergård
Annemarie Södergård

Södergård Annemarie

FL, skrivhandledning, språkgranskning (DI-arbeten)
Vasa

 

 

 

Catharina Östman
Catharina Östman

Östman Catharina

FM, skrivhandledning, språkgranskning
Vasa

 

 


Tyska/German

 

Christel Björkstrand
Christel Björkstrand

Björkstrand Christel

FD, lektor
tfn +358 6 324 7137, +358 46 920 3006
Vasa, rum B 203
christel.bjorkstrand(a)bo.fi

 

 

 

Administrativ personal i Åbo


Tom Björkfors
Tom Björkfors

Björkfors, Tom

Undervisningsamanuens
Åbo, Arken H
tfn +3582 215 4548, +358 40 768 8761
tom.bjorkfors(a)abo.fi

 

 

Jaana Huttunen
Jaana Huttunen

Huttunen, Jaana

Studierådgivare
Åbo, Arken B 202
tfn +3582 215 4365, +358 46 921 6003

jaana.huttunen(a)abo.fi

 

 

Mia Panisse
Mia Panisse

Panisse, Mia

Utbildningschef
Åbo, Arken G 104
tfn +3582 215 4593, +358 46 920 4976

mia.panisse(a)abo.fi

 

 

Administrativ personal i Vasa


 

Kristina Granstedt-Ketola
Kristina Granstedt-Ketola

Granstedt-Ketola, Kristina

FM, amanuens, avdelningsföreståndare
Vasa, rum B 205
tfn +358 6 324 7118, +358 50 362 4380
kristina.granstedt-ketola(a)abo.fi

 

 

Nina Strandberg

Strandberg, Nina

Sekreterare
Vasa, rum B 204
tfn +358 6 324 7394, +358 46 920 5420
nina.strandberg(a)abo.fi

 

Uppdaterad 7.9.2021