Skriv här det du söker efter!

Digicampus Språkcentret

Digicampus Språkcentret

Lärarna vid Språkcentret har under hösten 2021 tagit i bruk surfplattor i sin undervisning och skrivhandledning. Surfplattorna används bland annat för kommentering av skriftliga inlämningsuppgifter och återkoppling inom ramen för språkgranskning och språkrespons. Lärarna använder surfplattorna som hjälpmedel både i när- och distansundervisningen.

Som ett led i projektet kommer Språkcentrets undervisningsutrymmen att digitaliseras. Ett utrymme i Åbo och ett i Vasa kommer att förses med takmikrofoner och en pedagogiskt interaktiv pekskärm. Den interaktiva tavlan ger läraren större mångsidighet till varierande användning och flexibilitet i sin undervisning och studenterna får fler möjligheter att utveckla till exempel sina presentationer.

Uppdaterad 25.2.2022