Skriv här det du söker efter!

2Digi2

2Digi2

För några år sedan inleddes ett samarbetsprojekt av nätverket FINELC (network of Finnish university language centres). Målet var att producera material, anvisningar och pedagogiska modeller till stöd för digitaliseringen av språkundervisningen. Resultaten samlades på den här webbsidan: https://2digi.languages.fi/

Under kalenderåren 2022–2023 pågår en fortsättning av samarbetet och från ÅA:s språkcenter deltar Katarina Ohls-Ahlskog och Sarah Mattila. Projektet 2digi2 fokuserar på fyra olika temaområden:

  1. lärandemål i ett digitalt tidevarv
  2. generiska färdigheter och allmänna kompetenser som behövs i arbetslivet
  3. studerande med behov av särskilt pedagogiskt stöd
  4. hur man kan bygga relationer inom den digitaliserade undervisningen

Syftet är att skapa material och riktlinjer som kan gagna språkcenterlärare oberoende ämne när mer och mer av undervisningen sker helt eller delvis digitalt.

Uppdaterad 25.2.2022