Skriv här det du söker efter!

Språk som centralt verktyg i vård- och omsorgsarbete

Språk som centralt verktyg i vård- och omsorgsarbete

Vill du veta mer om språkliga och kulturella aspekter inom vård- och omsorgsarbete? Vill du utveckla dina egna språkfärdigheter eller leda personalens språkutveckling i en flerspråkig arbetsmiljö?

I anslutning till Åbo Akademis fortbildningssatsningar inom välfärdsområdet erbjuds under 2020 tre kurser: två flerformskurser (2 x 5 studiepoäng) med fokus på språkliga och kulturella aspekter i vård- och omsorgsarbete och en språkfärdighetskurs. De två förstnämnda kurserna består av närträffar under fyra halvdagar (kl. 13-16) och däremellan digitalt. Färdighetskursen genomförs i huvudsak på den egna arbetsplatsen.

Föreläsningsspråket varierar enligt föreläsare, men kursdeltagarna kan fritt välja språk och erbjuds olika varianter av språkstöd på de tre kursspråken svenska, finska och engelska. Läs mer om kurserna nedan!


Målgrupp

Anställda inom vården (t.ex. ledare, planerare; sjukskötare, hälsovårdare),
speciellt äldrevård och -omsorg.

Tidpunkt
Vårterminen 2020:
        Flerspråkighet i samhälle och yrkesliv – vård och omsorg (5 sp)

Höstterminen 2020:
        Att leda språkutveckling på arbetsplatsen (5 sp)
        Språkutveckling på arbetsplatsen (0 sp)

Kontakt
Specialforskare Liselott Forsman, e-post: liforsma@abo.fi

Avgift
Avgiftsfri, finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet.
Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Anmälan
www.cll.fi/anmalan


Kontaktuppgifter:

Pia Nygårdas

Projektkoordinator
Åbo Akademi, Strandgatan 2, 65100 Vasa

pia.nygardas(a)abo.fi
050 3397 899

 

 

Vårterminen 2020, med start torsdag 13 februari


Flerspråkighet i samhälle och yrkesliv – vård och omsorg (5 sp)
Ger en forskningsbaserad grund för övriga kurser. Språkliga aspekter behandlas på mer övergripande nivå, dvs. språkets centrala roll för verksamhet och profession, olika språks samverkan och användningsmöjligheter, två- och flerspråkighet i organisationer. Exempel på innehåll: aspekter kring majoritetsspråk, minoritetsspråk och flerspråkighet i samhälle och på individnivå; interkulturellt förhållningssätt i arbetet (t.ex. identitet och tillhörighet i relation till traditioner och värderingar); sjukdom, åldrande och språk.

 

Höstterminen 2020


Att leda språkutveckling på arbetsplatsen (5 sp)
Kursen ger konkret beredskap för att leda språkutveckling på arbetsplatser med demografiska förändringar både gällande personal och klienter. Under kursen behandlas bl.a. följande områden: exempel på upplägg av utvecklingsarbete i en lärande organisation; hur organisera skuggning, språkhandledning och annan språkutvecklande verksamhet; främjande av två- och flerspråkighet i kollegiet; flerspråkig fackterminologi. Föregående kurs rekommenderas som bas för mer initierad stöttning av språkutvecklingen i verksamheten.

Språkutveckling på arbetsplatsen (0 sp)
Kursen avläggs flexibelt vid sidan av övriga kurser (inga studiepoäng), gärna parallellt med att ledande personal avlägger kursen Att leda språkutveckling på arbetsplatsen.

Kursarbetet lägger grunden för att se den egna språkutvecklingen som en långsiktig process, men betonar också olika former av stödinsatser som kan förbättra resultaten. Fokus ligger på muntlig språkanvändning, men också skriftliga färdigheter enligt individuella behov. Exempel på möjligt innehåll: språkövning genom arbete i tandempar; specifik terminologi för yrket; respons på egen språkanvändning; interkulturellt förhållningssätt i arbetet.

Uppdaterad 11.2.2020