Skriv här det du söker efter!

Skolresurs bjuder skolor på världsalltet och klimatkrisens Escape room

Skolresurs bjuder skolor på världsalltet och klimatkrisens Escape room

Ny finansiering möjliggör två spännande projekt. Klimatet och det finländska näringslivet blir ett Escape room i gymnasierna tack vare Magnus Ehrnrooths stiftelse och ett planetarium ambulerar i skolorna tack vare Suomen Kulttuurirahasto.

Skolresurs verksamhet går ut på att på ett konkret sätt stärka intresset för naturvetenskaper, matematik och teknik i skolan – oftast så att man erbjuder fortbildning för lärare i skolmiljö, vilket gör att också eleverna deltar.
Ett par färska finansieringsbeslut möjliggör två större projekt där man på ett väldigt konkret sätt för ut teknik i relation till klimatförändringen och rymden till skolorna.

 

Magnus Ehrnrooths stiftelse har beviljat 25 000 euro för projektet Klimatet och det finländska näringslivet. Här ska man med avstamp i gymnasiets läroplan skapa en version av ”Escape room” där man lär sig om energi, dess olika formers påverkan på klimatförändringen och hur man med hjälp av teknik kan minska koldioxidutsläppen från energiindustrin.

Bengt-Johan Skrifvars, verksamhetsledare för Skolresurs, säger att projektet samtidigt kan motverka ungas klimatångest.

– Vi vill visa att det finländska näringslivet redan gör ganska mycket och är i framkant vad gäller att bekämpa klimatförändringen. Vi vill också visa att det finns möjligheter inom naturvetenskap och teknik, att utveckla lösningar för en hållbar framtid. Det här materialet ska vara positivt och visa på möjligheter, säger Skrifvars.

 

Escape room i undervisningen har använts förut, det går ut på att eleven ska lösa en uppgift för att få en kod eller en ledtråd för att komma vidare och kunna lösa nästa utmaning, och så vidare, tills man så att säga kommer i mål.

– Tanken är att vi inom projektet tar fram ett material med temat energi, som passar in i läroplanen. I slutändan hoppas vi ha ett material fritt tillgängligt för lärare att använda. Drömmen är att senare kunna utvidga projektet med flera teman, till exempel vatten, avfall, ja, det finns hur många som helst, säger Skrifvars.

Skolresurs resurslärare Anna Pomoell vid Kyrkslätts gymnasium ska jobba med att ta fram materialet som också testas på elever under projektets gång.

– Vi har dessutom i det här projektet en fin resurs i Sonja Enestam, som bidrar med en bred erfarenhet från näringslivet med bakgrund bland annat som utvecklingschef vid Valmet Technologies. Hon är medlem i styrgruppen för Skolresurs, säger Skrifvars.

Till samma projekt bidrar Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland (STV) med 15 000 euro. Projektet pågår till slutet av år 2024.

En uppblåst, tältliknande kupol.
Rymdparken Väisäläs mobila planetarium som kommer att turnera i Egentliga Finland, Satakunta och på Åland.

Planetarium på besök till skolan

Ett annat projekt som man vid Skolresurs ser fram emot att förverkliga finansieras av Suomen Kulttuurirahasto och går under namnet Världsalltet på olika språk. Det går ut på att man far runt i skolorna med ett mobilt planetarium och presenterar världsalltet för elever på olika skolstadier.

– Särskilt yngre elever är jätteintresserade av rymden, solen och stjärnorna men en bonus är att planetariet kan kopplas till många ämnen i skolan, till exempel fysik då det handlar om strålning och värme. Det passar alla åldrar, säger Skrifvars.

Planetariet är uppblåsbart, 5 meter högt och kräver en yta på 7×7 meter. I mitten finns en videoutrustning som lyser upp himlavalvet i taket med tillhörande ljud. Planetariet rymmer upp till 60 elever på samma gång men bäst förverkligas förevisningen med grupper på ca 20–30 personer.

 

Suomen Kulttuurirahasto beviljar pengarna inom kategorin Tiede tutuksi (Gör vetenskapen bekant). Finansieringen på totalt 125 000 euro är för ett gemensamt projekt mellan Skolresurs, Sydvästra Finlands LUMA-center och Avaruuspuisto Väisälä (tidigare Tuorla observatorium). Cirka 20 000 euro tillfaller Skolresurs.

Projektet förverkligas på finska, svenska och engelska i Egentliga Finland, Satakunta och på Åland. Skolresurs svarar för att ta fram material på svenska och för att turnera och ge rymdförevisningar i planetariet i de svenska skolorna. Skolbesöken inbegriper också fortbildning av lärare i form av presentation av de nyaste forskningsrönen inom astronomi.

Skolbesöken inleds under hösten 2024 och pågår ännu under 2025.

Skolresurs är administrativt placerat vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi (CLL). Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland (STV) och Åbo Akademi står för basfinansieringen av verksamheten.