Skriv här det du söker efter!

Workshop: Spelifiering

Det finns spel som stärker och tränar olika områden inom matematiken. Du kan variera undervisningen med olika spel, sådana som hela klassen spelar och sådana som eleverna spelar enskilt.

Målgrupp:

Klasslärare inom den grundläggande utbildningen åk 5-6 samt och ämneslärare i matematik åk 7-9.

Innehåll:

Under workshopen testar vi så väl färdiga digitala spel – t.ex. NOMP, TurfHunt och Aurasma – som spel var och en kan tillverka själv. Finns det tid skapar vi egna, nya spel. Ta med telefon eller surfplatta.

Utbildare:

Nina Aspegren, lärare i matematik

Ort:

Åbo, Centret för livslångt lärande, Fabriksgatan 2

Tidpunkt:

Torsdag 15.11.2018 kl 16-19

Omfattning:

Tre timmar.

Avgift:

Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Uppdaterad 21.8.2018