Skriv här det du söker efter!

Vi börjar greja!

Grej of the day-metoden (GOTD) är känd för en del, men nu finns chansen för de lärare som inte ännu är bekanta med den att prova på den.

Mellanstadielärare och föreläsare Micke Hermansson har utarbetat metoden GOTD. Den första föreläsningen innehåller också en workshop, där man gör egna GOTD. Mellan föreläsningarna involverar vi vid behov lärare som redan ”grejar”. Under den andra föreläsningsdagen ”21 vägar till kunskapstörst”, som är en uppföljningsföreläsning, tar Hermansson deltagarna ”baklänges” från en framgångsrik metod till forskningen om varför man lyckas med detta arbetssätt.

Målgrupp: 

Lärare och personal inom den grundläggande utbildningen och förskoleundervisningen.

Tid och ort:

Jakobstad: 28.1 kl. 14.30-18.00 samt 31.8 kl. 15.00-17.30

Åbo: 29.1 kl. 14.30-18.00 samt 1.9 kl. 14.30-17.00

Avgift:

Deltagandet finansieras av Svenska folkskolans vänner och är därför avgiftsfritt. Eventuella kostnader för resor och logi ansvarar deltagarna själva för.

Svartvit logotyp för svenska folkskolans vänner

Uppdaterad 16.3.2020