Skriv här det du söker efter!

Tydligt ledarskap inom småbarnspedagogik och förskola

Fortbildningsprojektets målsättning är att utveckla och stöda ett tydligt ledarskap inom småbarnspedagogik och förskola.

Under fortbildningen får du modeller och verktyg för att leda det pågående förändringsarbetet och för att skapa en verksamhetskultur som motsvarar dagens förväntningar på småbarnspedagogiken. Du erhåller kunskap om ett reflektivt arbetssätt och om hur du kan bli en tydligare ledare. Du får ett organisationsteoretiskt perspektiv på hur du organiserar och strukturerar samt definierar ansvarsfördelning och teamstrukturer. Du utvecklar dig själv och ditt eget sätt att leda samtidigt som du ökar din självkännedom som ledare.

Fortbildningen genomförs som en processutbildning där vi lär av varandra och där du utgående från föreläsningar, case behandling och arbete i referensgrupper får möjlighet att reflektera över ditt eget ledarskap samt utveckla dina egna ledarförmågor. Under processen får du aktiv handledning och stöd av erfarna handledare vilket bidrar till såväl personlig som yrkesmässig utveckling.

Målgrupp:

Verksamma ledare inom småbarnspedagogik och förskola

Fortbildningen lämpar sig för dig som tidigare gått ledarskapsfortbildning samt även för dig som arbetar som ledare men inte ännu gått en ledarskapsutbildning. Eftersom fortbildningen är en processutbildning så tar den fasta på var du själv befinner dig just nu i din ledarskapsutveckling, och du får under hela processen arbeta utgående från din egen utgångspunkt.

Innehåll:

Fortbildningen är uppbyggd i fyra moduler som överlappar och bygger på varandra. Följande moduler ingår:

  1. Att leda förändringar i verksamhetsmiljön
  2. Att leda och organisera nya strukturer
  3. Att leda en hållbar verksamhetskultur
  4. Att leda och utveckla lärande gemenskaper

Utbildare:

Ulla Heilä Ulla Heilä

Organisationskonsult och arbetshandledare, Firma Ulla Heilä

 

Linda Norrgård Linda Norrgård

Utbildningsplanerare, organisationskonsult och arbetshandledare, Åbo Akademi

 

 

Margita Sundstedt

Utbildningsplanerare, pol.mag. i utvecklingspsykologi, Åbo Akademi

 

Mannström

Birgitta Mannström

Chef för småbarnspedagogik i Hangö, organisationskonsult och arbetshandledare

Ort:

Parallella fortbildningar i Vasa och Helsingfors

Tidpunkt:

Hösten 2019  ̶  Våren 2020

Helsingfors: Start 19-20.9.2019 (4-5.12.2019 samt 4 dagar under våren 2020)

Vasa: Start 24-25.9.2019 (11-12.12.2019 samt 4 dagar under våren 2020)

 

Vad kräver fortbildningen av dig?

  • Aktivt deltagande och närvaro i närstudiedagar och referensgruppsarbete
  • Tid för att ta del av det material som erbjuds samt för litteraturstudier och reflektionsuppgifter
  • Förmåga och vilja att tillsammans med andra reflektera och utvecklas i din yrkesroll som ledare

 

Avgift:

Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.
OBS! Om du annullerar din plats senare än en vecka innan fortbildningsstarten uppbärs en avgift på 80 euro.

 

Uppdaterad 22.8.2019