Tutorlärare ↔ skolutveckling

Tutorlärare ↔ skolutveckling

Under hösten 2017 har ett flertal kommuner inlett en verksamhet med tutorlärare i grundskolor. Med tutorlärare avses en lärare som handleder övriga lärare, bland annat i att förändra skolkulturen, förverkliga en ny pedagogik och på ett ändamålsenligt sätt utnyttja digitaliseringen.

Kommunerna har kunnat söka om medel för verksamheten och CLL har arrangerat utbildning för ca 90 tutorlärare i Svenskfinland. CLL erbjuder en påbyggande utbildning för tutorlärarna som stöd för deras fortsatta verksamhet. Utbildningen lämpar sig även för tutorlärare som inte deltagit i den första utbildningen eller som är nya i sitt uppdrag.

Utbildningens tyngdpunkt läggs på en delningskultur där deltagare delar med sig av goda modeller i nätverk och en kompetensutveckling bland deltagarna. Därutöver är målsättningen att tutorlärarna får stöd i implementeringen av nya läroplaner, kollegialt lärande samt hittar metoder för identifiering, spridning och förankring av god praxis i sin verksamhet.

Arbetsmetoderna kommer att vara närstudier i form av seminarier eller föreläsningar kombinerat med arbete i mindre grupper kring aktuella teman och självstudier. Arbetet kommer att beakta lokalt utvecklingsarbete i kommunerna och kombinera detta med mer teoretiskt inriktade studier.

Tema 1: Kollegiala lärandeprocesser för förändring och utveckling, HT 16-17.4.2018, Vasa

Tema 2: Lärarnas och elevernas digitala kompetens, HT 2018

Tema 3: Nivåer av pedagogiskt ledarskap, VT 2019

Utbildningen arrangeras i Vasa under kalenderåret 2018 samt vårterminen 2019.

Genom att anmäla dig till utbildningen förbinder du dig till en plats på utbildningen. Om inte du själv kan delta kan någon annan delta i ditt ställe. Alla priser är utan moms.

Kontaktpersoner:

John Henriks­son
Ut­bild­nings­pla­ne­ra­re
john.henriks­son@abo.fi
06-3247460

Ca­mil­la Fors­berg
Fort­bild­nings­chef
ca­mil­la.fors­berg@abo.fi
06-3247136

Uppdaterad 15.3.2018