Tutorlärare ↔ skolutveckling

Under hösten 2017 har ett flertal kommuner inlett en verksamhet med tutorlärare i grundskolor. Med tutorlärare avses en lärare som handleder övriga lärare, bland annat i att förändra skolkulturen, förverkliga en ny pedagogik och på ett ändamålsenligt sätt utnyttja digitaliseringen.

Kommunerna har kunnat söka om medel för verksamheten och CLL har arrangerat utbildning för ca 90 tutorlärare i Svenskfinland. CLL erbjuder en påbyggande utbildning för tutorlärarna som stöd för deras fortsatta verksamhet. Utbildningen lämpar sig även för tutorlärare som inte deltagit i den första utbildningen eller som är nya i sitt uppdrag.

Utbildningens tyngdpunkt läggs på en delningskultur där deltagare delar med sig av goda modeller i nätverk och en kompetensutveckling bland deltagarna. Därutöver är målsättningen att tutorlärarna får stöd i implementeringen av nya läroplaner, kollegialt lärande samt hittar metoder för identifiering, spridning och förankring av god praxis i sin verksamhet.

Arbetsmetoderna kommer att vara närstudier i form av seminarier eller föreläsningar kombinerat med arbete i mindre grupper kring aktuella teman och självstudier. Arbetet kommer att beakta lokalt utvecklingsarbete i kommunerna och kombinera detta med mer teoretiskt inriktade studier.

Innehåll:

  • Kollegiala lärandeprocesser för förändring och utveckling, VT 16-17.4.2018, Vasa
  • Lärarnas och elevernas digitala kompetens, HT 2018
  • Nivåer av pedagogiskt ledarskap, VT 2019

Tidpunkt:

  • VT 2018 – VT 2019

Ort:

  • Vasa

Kontaktpersoner:

Genom att anmäla dig till utbildningen förbinder du dig till en plats på utbildningen. Om inte du själv kan delta kan någon annan delta i ditt ställe. Alla priser är utan moms.

Uppdaterad 10.4.2018