Robotik och making med Micro:bit och Hummingbird Robotics

För att kunna designa och konstruera en egen programmerbar produkt  enligt Lp14 behöver eleverna i åk 6-9 behärska grunderna i robotik, making, elektronik och digitala sensorer. Under workshopen kommer du att få bekanta dig med färdigbyggda robotar som kan användas i undervisningen (Sphero och Mbot) samt komponenter och mikrokontrollers som kan användas för att bygga egna robotar.

OBS! Ta med egen IKT-utrustning!

Tidpunkt:

Hösten 2018 – våren 2019

Orter:

Borgå 15.11.2018

Larsmo 9.10.2018

Omfattning:

Närstudietillfälle om 3 h samt eget arbete

Avgift:

Deltagandet finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfritt. Eventuella kostnader för resor och logi ansvarar deltagarna själva för.

 

Uppdaterad 21.6.2018