Skriv här det du söker efter!

Programmera mera – Prog.Prep 2.0 Learn to code or code to learn?

Inom detta fortbildningsprojekt få du ta del av hur programmering kan användas som undervisningsmetod från förskolan till åk 9. Modulerna ordningsföljd  bygger på programmeringens progression och utgör tillsammans en fortbildningshelhet för programmering och making för lärare i grundskolan. Modulerna innehåller många konkreta övningar som kan användas i klassrummet med eleverna.

Målgrupp: Personal inom den grundläggande utbildningen

Innehåll:

  1. Börja programmera
  2. Programmera med Scratch
  3. Making med MakeyMakey och Scratch
  4. Making och robotik
  5. Making och programmering

+ Micro:bit och making i Vanda

För mera information se modulerna nedan!

 

Utbildare:

Mia Skog, FM, timlärare i vetenskap i Raseborg med passion för digitalt skapande och aktiva elever Bild Mia Skog
Linda Mannila, FD i datavetenskap, forskare inom datavetenskapens didaktik vid Linköpings universitet och Åbo Akademi

 

Ort och tidpunkt:

Fortbildningsmodulerna arrangeras parallellt på flera orter i Svenskfinland.

Omfattning:

Våren 2019 – hösten 2019

Avgift:

Avgiftsfria, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Uppdaterad 18.1.2019