Skriv här det du söker efter!

Programmera med Scratch

Med Scratch kan man programmera spel och animationer, språket är ett ypperligt verktyg för digitalt skapande. Scratch är  ett gratis språk och kan från hösten 2018 användas både på lärplattor och datorer, Scratch är grunden för fortsatt blockprogrammering i grundskolan.  Under modulen kommer deltagarna att få lära sig grunderna i Scratch och testa olika aktiviteter som kan användas i klassrummet, lämpligt för elever i åk 4-7.

OBS! Ta med egen IKT-utrustning!

Utbildare:

Mia Skog, fil.mag. Timlärare i naturvetenskap i Raseborg med passion för digitalt skapande och aktiva elever Bild Mia Skog

 

Tidpunkt:

Hösten 2018 – våren 2019

Orter:

Närpes

13.2.2019

Helsingfors:

27.3.2019

Pedersöre:

7.5.2019 (åk 1-6)

8.5.2019 (åk 7-9)

Omfattning:

Närstudietillfälle om 3 h samt eget arbete

Avgift:

Deltagandet finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfritt. Eventuella kostnader för resor och logi ansvarar deltagarna själva för.

Uppdaterad 18.1.2019