Ordkonstledarutbildning i Österbotten

För första gången ordnas en utbildning för den som vill leda ordkonst i Österbotten. Utbildningen arrangeras enligt det koncept som utvecklats vid Sydkustens landskapsförbund för Sydkustens ordkonstskola.

Vad är ordkonst? I ordkonsten står begrepp som fantasi, skrivande, muntligt berättande, ordlek och litteratur i fokus. I kombination med musik, konst, drama, digitala medier samt kulturarv och traditioner inspireras var och en att hitta glädjen i språket, i skrivande och i läsning. I all verksamhet som inbegriper ordkonst är fantasin utgångspunkten.

Målgrupp:

Personal inom småbarnspedagogik och förskola, bibliotekarier och övriga med intresse för ordkonst.

Innehåll:

Modul 1: Vad allt kan ordkonst vara? 

12-13.10.2018

Utbildare: Ledande ordkonstledare Iréne Poutanen och ordkonstledare Maja Ottelin

Vi presenterar hur verksamheten och undervisningen är organiserad, hur Ordkonstskolans ledare jobbar på fältet och ger exempel på projekt riktade till skolor och barn under skolåldern.

Modul 2: Fantasimiljöer och kreativitet

30.11-1.12.2018

Utbildare: Universitetslektor Christine Furu, utbildningsplanerare och ordkonstledare Linda Ahlbäck och akademilektor Eva Ahlskog-Björkman

En fördjupning i hur barn- och ungdomslitteratur kan användas som utgångspunkt för ordkonstarbete med barn i olika åldrar. Vi tittar närmare på böckernas, läsandets och berättandets betydelse för bland annat barns språk- och litteracitetsutveckling. Vi berättar även vidare om våra projekt.

Modul 3: Muntlig berättarkonst 

8-9.3.2019

Utbildare: Berättare och konstnär Lina Teir

I denna kursdel får du grundläggande dramaturgiska och sceniska verktyg för hur du kan bygga upp en muntlig berättelse och för hur du kan arbeta med muntligt berättande tillsammans med barn och unga.

Modul 4: Barnbokens många möjligheter

Våren 2019, noggrannare datum presenteras vid kursstart.

Info om denna modul presenteras i ett senare skede.

Omfattning:

8 närstudiedagar á 6 timmar.

Tidpunkt:

Hösten 2018 till våren 2019.

Avgift:

90€/modul. För deltagare som deltar i alla fyra moduler ges en rabatt på 40€.

Brita Maria Renlunds stiftelse - logo SKF Logo för sydkustens ordkonstskola Logo för sydkusten Logo för Kulturösterbotten

Uppdaterad 13.6.2018