Skriv här det du söker efter!
Illustration för projektet Nylitteracitet för åk 3-6

Illustration för projektet Nylitteracitet för åk 3-6

Arbetar du som lärare i åk 3-6? Funderar du på hur du kunde få in Nylitteracitet i din undervisning eller har ni kanske en implementering av en digital lärstig på gång? I så fall är detta något för dig!

Under läsåret 2023-2024 arrangeras en fortbildning för lärare bestående av tre moduler. Det speciella med denna lärarfortbildning är att du inte endast deltar själv utan du anmäler samtidigt din klass. Modulerna är uppbyggda så att du får stöd i din planering och erhåller kompetens under fortbildningsdagarna varefter vi samlar alla anmälda klasser till gemensamma lektioner på distans (totalt 9 st á 45 min under läsåret). Innehållet är uppbyggt för att stöda implementeringen av utvecklingsprogrammet Nylitteracitet.

Målgrupp: Lärare i grundskolans åk 3-6

Innehåll:

Modul 1 – Digital kompetens

Modulen tar avstamp i avsnittet Digital kompetens utgående från utvecklingsprogrammet Nylitteracitet med följande indelning: Praktiska färdigheter, ansvar och trygghet, informationshantering samt undersökande och kreativa arbetssätt & Interaktion.

Fortbildningsdagar för lärare:
Vasa 3 dagar: 21.9, 26.9 & 25.10
Åbo/Helsingfors 3 dagar: 20.9, 27.9 & 24.10.

Strömmade lektioner för alla klasser samtidigt – 3 st.
Distansträffar för lärare – 5 st.

Modul 2 – Medieläskunnighet

I denna modul bekantar vi oss med avsnittet Medieläskunnighet utgående från utvecklingsprogrammet Nylitteracitet. I denna ingår tolkning och bedömning av medier, medieproduktion och verksamhet i olika mediemiljöer.

Fortbildningsdagar för lärare, arrangeras på två orter.

Vasa 2 dagar: 28.11, 16.1
Åbo/Helsingfors 3 dagar: 29.11, 17.1

Strömmade lektioner för alla klasser samtidigt – 3 st.
Distansträffar för lärare – 5 st.

Modul 3 – Programmeringskunnande

I den sista modulen bekantar vi oss med programmeringskunnande utgående från utvecklingsprogrammet Nylitteracitet. I denna ingår delarna datalogiskt tänkande, undersökande arbete och produktion samt programmerade miljöer och verksamhet i dem.

Fortbildningsdagar för lärare – 2 st.
Datum meddelas under hösten och dagarna arrangeras på två orter.

Strömmade lektioner för alla klasser samtidigt – 3 st.
Distansträffar för lärare – 5 st.

Modulen arrangeras under vårterminen 2024.

 

Utbildare:

Porträtt av Linda Mannila Linda Mannila, Åbo Akademi, expert med fokus på digitalisering, utbildning och samhällsutveckling. Mannila föreläser och utbildar om hur tekniska framsteg påverkar och formar oss och våra organisationer.
Porträtt av Charlotta Hilli Charlotta Hilli, Åbo akademi, Universitetslektor  i pedagogik. Erfaren forskare som bidrar med ett digitalt bildningsperspektiv

 

Mia Skog, utbildningsplanerare vid CLL med fokus på hållbarhet, bedömning och digitalisering av lärande
Roland Träskelin, projektledare och utbildningsplanerare vid CLL med fokus på skolans digitalisering
Porträtt av John Henriksson John Henriksson, doktorand och utbildningsplanerare vid CLL med fokus på skolans digitalisering

 

Avgift:

Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfri för deltagarna. Observera att Utbildningsstyrelsens fortbildningsfinansiering inte omfattar Åland. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.


Uppdaterad 13.4.2023