Skriv här det du söker efter!

Matematik – beställ en afterworkshop

Matematik – beställ en afterworkshop

Vill ni ha nya idéer för matteundervisningen? Testa nya uppslag som enkelt kan implementeras i klassrummet. Samla ihop en grupp på minst 6 deltagare och kontakta oss, så bokar vi en eftermiddag.

Mål­grupp:

Undervisande personal inom den grundläggande utbildningen. Klasslärare, åk 5-6, ämneslärare i matematik, åk 7-9.

Innehåll:

Välj ett tema för workshopen, eller kombinera innehåll.

  • Spelifiering: spel som stärker och tränar matematiken – Ny för läsåret
  • GeoGebra: en introduktion till en interaktiv matematikmiljö
  • Laborativ matte: laborativa uppgifter och material
  • Omvända klassrummet: hur komma i gång, fördelar, nackdelar, viktigt att tänka på mm.
  • Platserna, färdiga, RÄKNA: kombinera matte med utomhuspedagogik

Ut­bil­da­re:

Nina Aspe­g­rén

Lärare i matematik

Nina Aspegren

Ort och tid­punkt:

En­ligt över­ens­kom­mel­se.

Om­fatt­ning:

3 timmar.

Avgift:

Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Uppdaterad 31.8.2022