Making med Makey Makey

Designa en interaktiv plansch, instrument, brädspel eller stegräknare? Makey Makey är ett kreativt verktyg för att kombinera det analoga med det digitala i klassrummet. Med programmeringsspråket Scratch och Makey Makey kommer du att få testa olika aktiviteter och bekanta dig med grunderna i making, lämpligt för elever i åk 4-7.

OBS! Ta med egen IKT-utrustning, lärplatta fungerar inte tillsammans med Makey Makey

Utbildare:

Mia Skog, fil.mag. Timlärare i naturvetenskap i Raseborg med passion för digitalt skapande och aktiva elever Bild Mia Skog

 

Tidpunkt:

6.9.2018

Ort:

Vasa

Omfattning:

Närstudietillfälle om 3 h samt eget arbete

Avgift:

Deltagandet finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfritt. Eventuella kostnader för resor och logi ansvarar deltagarna själva för.

 

Uppdaterad 21.6.2018