Skriv här det du söker efter!

Lekande lätt

Att läsa eller höra om t.ex. växthuseffekten räcker sällan till för att eleven verkligen ska förstå hur fenomenet fungerar – eleven behöver kanske få göra något konkret och gärna i samarbete med andra elever. Det kan handla om t.ex. lekar, spel, digitala verktyg, konstruktioner. Inom kurshelheten arbetar vi kring centrala begrepp och fenomen som ofta har visat sig vara svåra att förstå. Temahelheter som behandlas är t.ex. kretslopp i naturen, arters anpassning, rymden, ljuset, människokroppen. Vi lyssnar också gärna in kursdeltagarnas önskemål kring teman. Tillsammans bygger vi upp en digital materialbank och utvecklar exempel på hur den formativa bedömningen av dessa teman kan genomföras.

Målgrupp:

Lärare och personal inom den grundläggande utbildningen.

Innehåll, våren 2019:

Under kurstillfället arbetar vi med konkret elevaktiverande uppgifter kring ekologisk hållbarhet: Nästan varje art har naturligt någon form av anpassning vad gäller att få föda, skydda sig eller bo. Men vad händer i naturen då vi människor ändrar på olika förhållanden i naturen?

Utbildare:

Mia Skog, lärare i biologi, geografi och kemi

Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
050-3200287
mia.skog(a)abo.fi
Bild på Mia Skog
Ann-Catherine Henriksson, utbildningsplanerare

Fabriksgatan 2, 20500 ÅBO
+3582 215 3295

ann-catherine.henriksson(a)abo.fi

Ann-Catherine Henriksson

 

Ort och tidpunkt:

Borgå: 4.3 kl. 15

Karis: 7.3 kl. 15.15

Parallella fortbildningar i Borgå och i Karis.

Anmälan: 

Via anmälningslänken senast en vecka före kurstillfället.

Uppdaterad 11.2.2019