Lekande lätt

Att läsa eller höra om t.ex. växthuseffekten räcker sällan till för att eleven verkligen ska förstå hur fenomenet fungerar – eleven behöver kanske få göra något konkret och gärna i samarbete med andra elever. Det kan handla om t.ex. lekar, spel, digitala verktyg, konstruktioner. Inom kurshelheten arbetar vi kring centrala begrepp och fenomen som ofta har visat sig vara svåra att förstå. Temahelheter som behandlas är t.ex. kretslopp i naturen, arters anpassning, rymden, ljuset, människokroppen. Vi lyssnar också gärna in kursdeltagarnas önskemål kring teman. Tillsammans bygger vi upp en digital materialbank och utvecklar exempel på hur den formativa bedömningen av dessa teman kan genomföras.

Målgrupp:

Lärare och personal inom den grundläggande utbildningen.

Innehåll:

  • Kretslopp i naturen
  • Arters anpassning
  • Rymden
  • Ljus
  • Människokroppen

Utbildare:

Mia Skog, lärare i biologi, geografi och kemi Bild på Mia Skog
Ann-Catherine Henriksson, utbildningsplanerare Ann-Catherine Henriksson

 

Ort och tidpunkt:

Borgå: Start den 12.9.2018

Karis: Start den 17.9.2018

Parallella fortbildningar i Borgå och i Karis.

Omfattning:

Fyra eftermiddagstillfällen samt eget arbete, motsvarar 2 sp.

Uppdaterad 11.6.2018