Skriv här det du söker efter!

Dekorativ bild

Kulturdidaktiskt chill


Välkommen med på kulturdidaktiskt chill inom fortbildningshelheten MÌRAKEL! 

Hur kan vi bli bättre på att förstå, samtala om och analysera pedagogiska och didaktiska möjligheter i flerkulturella sammanhang?

Tillsammans med andra lärare, kollegor och forskare får du möjlighet att utifrån fiktiva verk (främst film och litteratur) föra professionella diskussioner relaterade till förslag som tagits fram av projekten DivEd och IKI.

Målgrupp: Lärare i grundläggande utbildning, andra stadiet (gymnasielärare och yrkeslärare) och lärare inom grundläggande konstundervisning

Innehåll:

Introduktion (distans)
Tisdag 17 januari kl. 15.30-17.00
Diskussion av FILM Ensilumi (distans)
Tisdag 14 februari kl. 15.30-17.00
Diskussion av ROMAN Skugga och svalka (distans)
Tisdag 7 mars kl. 15.30-17.00
Diskussion av BILDERBOK Ni är inte min mamma (distans)
Tisdag 28 mars kl. 15.30-17.00
Diskussion av FILM Flykt (distans)
Tisdag 18 april kl. 15.30-17.00
Utdrag Third Culture Kids /Koko Hubara (Vasa)
Tisdag 6 juni  kl. 13.00-16.00

 

Utbildare:

Ria Heilä-Ylikallio är professor i svenska och litteratur med didaktisk inriktning, vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.
Porträttbild på Marina Bendtsen Marina Bendtsen, FD, är äldre universitetslektor i främmande språkens didaktik, vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.
Liselott Forsman är professor/specialforskare i pedagogik, vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.

 

Kontakt: Sigrid Ducander, utbildningsplanerare. Tel: (+358) 0505169680

E-post: sigrid.ducander@abo.fi

Avgift: Fortbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfri för deltagarna. Observera att Utbildningsstyrelsens fortbildningsfinansiering inte omfattar Åland. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.


Dekorativ bild

 

 

Uppdaterad 15.9.2022