Skriv här det du söker efter!

Hatretorik – från hatretorik till dialog

Fortbildningens syfte är att ge deltagarna ökade insikter i  vad hatretorik är och hur man kan arbeta lösningsinriktat i skolan. Hur kan man identifiera, bekämpa och förebygga hatretorik samt skapa lösningar i skolan? Vad kan du som skolpersonal göra om du möter hatretorik? Lagstiftningens normer och regler gällande hatretorik. Empatiförmågans betydelse, hurudana sätt finns det att öka förmågan till empati med hjälp av fostran och undervisning i skolan? Kursen innehåller flera delaktighetsbaserade övningar som kan användas för att behandla och undervisa temat hatretorik i skolan.

Målgrupp:

Undervisande och elevvårdspersonal inom grundskolans 7-9 och andra stadiet.

Kursorter:

Fortbildningen arrangeras parallellt på två orter: Helsingfors och Jakobstad.

Max 30 deltagare antas i anmälningsordning.

Omfattning:

Två närstudiedagar och eget arbete per kursort.

Närstudier:

Helsingfors: 2.11 och 7.12. 2018. Bägge dagarna kl 9-15

Jakobstad: 13.11 och 10.12. 2018. Bägge dagarna kl 9-15

Utbildare:

Salla Kuuluvainen

Föreläsare och samhällspedagog

Salla Kuuluvainen

 

Avgift:

Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Uppdaterad 22.8.2018