Framtidens informationskompetens

Framtidens informationskompetens erbjuder alla lärare mångsidig fortbildning inom läroplanernas målsättningar om digitala kompetenser och multilitteracitet. Du får möjlighet att utveckla dina kunskaper som behövs i vårt digitaliserade samhälle. Det handlar om digitala kompetenser; informationssökning, sociala medier och digitala verktyg i undervisningen.

Målgrupp:

Undervisande personal inom den grundläggande utbildningen och andra stadiet.

Innehåll:

  • Effektiv informationssökning och korrekt användning av information
  • Digitala geomedia i undervisningen
  • Matematik – beställ en afterworkshop!
  • Workshop: Spelifiering

Ort:

Borgå, Esbo, Jakobstad, Närpes, Raseborg, Vasa, Åbo.

Tidpunkt:

Hösten 2018

Mer info om modulerna hittar du längst nere på denna sida.

Uppdaterad 19.6.2018