Skriv här det du söker efter!

Framtidens informationskompetens

Framtidens informationskompetens erbjuder alla lärare mångsidig fortbildning inom läroplanernas målsättningar om digitala kompetenser och multilitteracitet. Du får möjlighet att utveckla dina kunskaper som behövs i vårt digitaliserade samhälle. Det handlar om digitala kompetenser; informationssökning, sociala medier och digitala verktyg i undervisningen.

Målgrupp:

Undervisande personal inom den grundläggande utbildningen och andra stadiet.

Innehåll:

  • Effektiv informationssökning och korrekt användning av information
  • Matematik – beställ en afterworkshop!
  • Workshop: Spelifiering (Genomförd)
  • Digitala geomedia i undervisningen (Genomförd)

Ort:

Borgå, Esbo, Jakobstad, Närpes, Raseborg, Vasa, Åbo.

Tidpunkt:

Hösten 2018

Mer info om modulerna hittar du längst nere på denna sida.

Uppdaterad 11.2.2019