Digitala geomedia i undervisningen

Intresserad att ta in digitala hjälpmedel i din lärmiljö? Göra egna kartor i Google Maps? Känna till satellitdata som öppet kan användas? Verktygen kopplar till geografi, men kan också användas i andra ämnen och temahelheter.

Mål­grupp:

  • Lärare och personal inom den grundläggande utbildningen och andra stadiet. (Riktat till årskurs 7-9 + gym­na­si­et)

Innehåll:

Vi behandlar digitala applikationer, kartverktyg och sensorer länkade till GPS. Kursen har tonvikt på det praktiska och deltagarna får möjlighet att testa på olika verktyg och metoder under kursträffarna.

Ut­bil­da­re:

Mia Skog, lärare i biologi, geografi och kemi Bild på Mia Skog
Charlotte Elf, lärare i biologi, geografi och hälsokunskap Bild på Charlotte Elf
Jan Holmgård, lärare i matematik och fysik Jan Holmgård


Ort:

Närpes (Eventuellt något tillfälle i Vasa).

Tidpunkt:

Hösten 2018, datum klargörs i augusti.

Om­fatt­ning:

Tre närstudietillfällen (6h+3h+3h), eget arbete mellan tillfälle 1 och 2

Kon­takt:

Av­gift:

Avgiftsfri, finansieras av Utbildningsstyrelsen. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

Kur­sen ar­ran­ge­ras i sam­ar­be­te med Skol­re­surs.fi

Uppdaterad 19.6.2018