Börja programmera

Vill du komma igång med programmering i klassrummet?

Under workshopen kommer vi att bekanta oss med programmeringen i LP 14 och programmeringsaktiviteter som lämpar sig för nybörjare. Kom och bekanta dig med aktiviteter som passar för nybörjare och elever i F-3.
OBS! Ta med egen IKT-utrustning!

Innehåll:

  • Enkla programmeringsappar, Scratch Jr
  • Webbresurser, Databävern och www.code.org
  • Enkla robotar, Bee-bot
  • Steg-för-steg programmering för nybörjare

Utbildare:

Mia Skog, fil.mag. Timlärare i naturvetenskap i Raseborg med passion för digitalt skapande och aktiva elever Bild Mia Skog

 

Tidpunkt:

Hösten 2018-våren 2019

Orter:

Grankulla 27.8.2018

Närpes  15.9.2018

Larsmo 8.10.2018

Borgå 24.10.2018, kl. 15-18

Omfattning:

Närstudietillfälle om 3 h samt eget arbete

Avgift:

Deltagandet finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därför avgiftsfritt. Eventuella kostnader för resor och logi ansvarar deltagarna själva för.

 

Uppdaterad 21.8.2018