Skriv här det du söker efter!

ÅAFastTrack

ÅAFastTrack är en möjlighet, för dig som är utan studieplats, att bli specialantagen till utbildningslinjerna för samhällsvetenskaper och ekonomi. Som studerande på ÅAFastTrack har du möjlighet att under ett läsår avlägga kurser på dagtid och i mars 2020 anhålla om studierätt för examensstudier via den gemensamma ansökan. Kravet är att du avlägger minst 30 sp specifika kurser inom utbildningslinjen under läsåret. Du skall uppnå minst vitsordet 3/5 i varje kurs, samt uppfylla ÅA:s språkkrav.

Kurserna skall vara avlagda och registrerade i studieprestationsregistret senast 1.6 under det läsår som ansökan om studierätt görs. Som studerande på ÅAFastTrack deltar du i den ordinarie undervisning på dagtid på samma villkor som fakultetens examensstuderande. Du har inga studiesociala förmåner.

Om du redan har studierätt för examen vid ÅA eller vid ett annat universitet har du inte rätt att studera på ÅAFastTrack.

Kurserna som du bör avlägga på ÅAFastTrack hittar du här: KurslistaFastTrack. Andra kurser som är avlagda eller som under läsåret avläggs vid ÅA, ÖPU eller något annat universitet kan inte räknas tillgodo inom ÅAFastTrack.

Antalet studieplatser på ÅAFastTrack är begränsat. På utbildningslinjen för ekonomi finns 10 platser, på utbildningslinjen för samhällsvetenskaper i Åbo 10 platser och på utbildningslinjen för samhällsvetenskaper i Vasa 5 platser.

• 30 sp specifika kurser inom utbildningslinjen under läsåret
• uppnå minst vitsordet 3/5 i varje kurs
• uppfylla ÅA:s språkkrav
• kurserna skall vara avlagda och registrerade i studieprestationsregistret senast 1.6

Anmälan till ÅAFastTrack

Anmälningstiden till ÅAFastTrack är 1.8.–15.8.2019. Platserna fylls i anmälningsordning och beskedet om du har fått en plats meddelas per e-post till den angivna e-postadressen. Vid frågor kontakta: opu@abo.fi
Anmälan öppnas 1.8.2019. Meddelande om antagning skickas den 19.8. till den uppgivna mejladressen.

Utbildningslinjen för ekonomi, Åbo

Utbildningslinjen för samhällsvetenskaper, Åbo

Utbildningslinjer för samhällsvetenskaper, Vasa

Avgifter

Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi (CLL) uppbär en avgift om 50 euro per termin av ÅAFastTrack-studerande. Den administrativa avgiften uppbärs även i de fall du väljer att avbryta dina studier eller tar tillbaka din ansökan efter att du beviljats studierätt.

Examensstudierätt

Då du avlagt de kurser som ingår i ÅAFastTrack inom respektive utbildningslinje med vitsordet minst 3 för varje kurs, får du en studieplats vid den valda utbildningslinjen. Du behöver inte delta i urvalsprov eller rangordnas med andra sökande. Utöver de avlagda kurserna bör du också uppfylla ÅA:s språkkrav.
För att få en studieplats efter ÅAFastTrack skall du anhålla om studieplatsen via den gemensamma ansökan för studierätt till högskolor i Finland som sker varje år i mars-april.

Studierätten som examensstuderande vid fakulteten träder i kraft fr.o.m. normal terminsstart på hösten och därefter studerar du som ordinarie studerande vid Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi.

Uppdaterad 30.9.2019