Skriv här det du söker efter!

Sommarkurser 2018

Sommarkurser 2018

Hangö sommaruni

ARBETSPLATSPSYKOLOGI
Ledarskap I & II, 5 + 5 sp
Tidpunkt: 13-15.6, 4.8.2018, kl 9-16 alla dagar
Kursort: Hangö, Skolgatan 9-11
Lärare: PM Janina Björk

PEDAGOGIK, ALLMÄN
Pedagogikens sociologi, 5 sp
Tidpunkt: 6-8.6.2018, kl 9-16, 9-16, 9-12
Kursort: Hangö, Skolgatan 9-11
Lärare: PeD Siv Saarukka

Pedagogisk idé- och samhällshistoria, 5 sp
Tidpunkt: 11-13.6.2018, kl 13-16, 9-16, 9-16
Kursort: Hangö, Skolgatan 9-11
Lärare: PeM Ann-Sofie Smeds-Nylund

RÄTTSVETENSKAP
Familje- och kvarlåtenskapsrätt, 5 sp
Tidpunkt 6-8.6.2018
Lärare: PL Kurt Långkvist

SPECIALPEDAGOGIK – GRUNDSTUDIER (INLEDS)
Specialpedagogik I, 5 sp
Tidpunkt: 6-8.6.2018, kl 13-16, 9-16, 9-16
Kursort: Hangö, Skolgatan 9-11
Lärare: speciallärare Anne-May Granqvist

Elevers psykiska hälsa och elevvård, 5 sp
Tidpunkt: 11-12.6, kl 9-16, 9-16 & 7.9.2018, kl. 18:15-21
Kursort: Hangö, Skolgatan 9-11 (juni), Helsingfors, G18 (september)
Lärare: speciallärare Andreas Siemssen

ENSKILD KURS I SPECIALPEDAGOGIK
Digitala arbetssätt för elever i behov av stöd, 5 sp
Tidpunkt: 6-8.6.2018, kl. , kl 9-16, 9-16, 9-12
Kursort: Hangö, Skolgatan 9-11
Lärare: barnträdgårdslärare, datapedagog Johan Palmén

 

Kursanmälan till Hangö sommaruniversitet: http://hangosommaruni.fi/


Vasa sommaruniversitet

ARBETSPLATSPSYKOLOGI
Konflikthantering,  5 sp
Tidpunkt: 13-15.6.2018, ons-to 9:15-16, fre 9:15-15
Lärare: Psykolog Bo Mellberg

Utmattningssyndrom,  5 sp
Tidpunkt: 8-10.8.2018, ons-to 9:15-16, fre 9:15-15
Lärare: Psykolog Bo Mellberg

SOCIALPOLITIK
Ageing in Europe in welfare-regional context,  5 sp
Tidpunkt: 6.8, 8.8, 10.8, 13.8, 15.8, 17.8, 20.8, 22.8, 24.8.2018, kl 15:15-16:45
Lärare: MSc Julia Klein

SKOLPSYKOLOGI
Träning av sociala färdigheter hos barn, 5 sp /ANNULLERAD!
Tidpunkt: Juni 2018
Lärare: PD Eeva-Liisa Salmi

 

Kursanmälan till Vasa sommaruniversitet: http://www.vaasankesayliopisto.fi/start/

Uppdaterad 27.2.2019