Skriv här det du söker efter!

Att studera som arbetslös

Att studera som arbetslös

Arbetslöshetsersättning då du studerar vid Öppna universitetet

Som arbetssökande har du under vissa förutsättningar möjlighet att bedriva frivilliga studier. Du kan studera ca 4 sp/månad, under ett läsår inom det öppna universitetet utan att förlora ditt arbetslöshetsunderstöd. Det är viktigt att kontrollera studievillkoren med din lokala arbets- och näringsbyrå (TE-byrå) och FPA innan du inleder studierna! Här kommer du till FPA:s sida om sysselsättningsfrämjande åtgärder.

 

1. Nyhet: Kortvariga studier

Om du är arbetslös arbetssökande och minst 25 år gammal har du sedan början av 2019 haft möjligheten att bedriva kortvariga studier (under en period på minst sex månader). Studierna ska utveckla din yrkeskompetens, främja dina möjligheter att bli sysselsatt eller stöda din företagsverksamhet. Studierna får bedrivas både på deltid och på heltid.

Man ska meddela arbets- och näringsbyrån om sina kortvariga studier. Byrån utvärderar emellertid inte individuella utbildningsbehov eller hur väl studierna i fråga svarar på dem, till skillnad från när det är fråga om frivilliga studier (på heltid).

Läs mer om kortvariga studier på arbets- och näringsbyråns webbplats.

 

2. Deltidsstudier

Om du avlägger öppna universitetsstudier i genomsnitt högst fem studiepoäng (5 sp) per månad ses studierna som deltidsstudier, och då kan du få arbetslöshetsförmån under studietiden. Man behöver meddela arbets- och näringsbyrån även om sina deltidsstudier innan studierna inleds.

Läs mer om deltidsstudier med arbetslöshetsförmån på arbets- och näringsbyråns webbplats.

 

3. Frivilliga studier (på heltid)

Om du är minst 25 år gammal, arbetslös arbetssökande och har för avsikt att avlägga en hel eller delar av en examen kan du vara berättigad till arbetslöshetsförmån under tiden du studerar (på heltid). Studierna ses som heltidsstudier om de till sin omfattning är i genomsnitt minst fem studiepoäng (5 sp) per studiemånad.

Studierna ska leda till en yrkesinriktad grundexamen, en lägre eller högre högskoleexamen eller utgöra delar av dessa examina (t.ex. öppna universitetsstudier). Arbets- och näringsbyrån utvärderar emellertid dina utbildningsbehov och huruvida studierna utvecklar din yrkeskompetens och främjar dina möjligheter på arbetsmarknaden. Frivilliga studier (på heltid) ska man avtala om med arbets- och näringsbyrån i god tid innan studierna inleds.

Läs mer om frivilliga studier med arbetslöshetsförmån på arbets- och näringsbyråns webbplats.

Uppdaterad 19.10.2020