Skriv här det du söker efter!

Öatlas: Dokumentationen viktig när segeljakten Alanta byggs

Öatlas: Dokumentationen viktig när segeljakten Alanta byggs

Det finns väldigt lite kunskap om hur man bygger en båt på klink utan mallspanter. Vid byggandet av segeljakten Alanta är därför dokumentationen och kunskapsöverföringen en mycket viktig del. Förhoppningarna är att segeljakten Alanta ska kunna sjösättas i samband med Tall Ships Race i Mariehamn i juli 2021.  

Fiske och sjöfart har genom historien utgjort näringsbasen i det åländska samhället. Intresset för och bruket av skärgårdsbefolkningens traditionsbåtar, ofta kallade allmogebåtar, har på Åland pågått ända sedan man slutade använda båtarna för sitt ursprungliga syfte. 

Från att ha varit ett projekt med fokus på själva byggandet av en segeljakt, en kopia av en seglande passagerarbåt från 1800-talets mitt, har arbetet med segeljakten Alanta mer och mer börjat fokusera på dokumentation och kunskapsöverföring. Gång på gång har det visat sig att varken bibliotek, museer eller andra institutioner kan tillhandahålla den kunskap som krävs för att projektera och bygga en båt på klink utan mallspanter. 

Sjökvarteret i Mariehamn har varit en central plats för rekonstruktion och empirisk forskning kring de åländska båtarnas former, detaljer, byggmetoder och, självfallet, regionala drag. Här har de flesta karakteristiska traditionsbåtarna sett dagens ljus, såsom ekor, roddsumpar, skötbåtar och storbåtar. Likaväl finns det fortfarande mycket att utforska, rekonstruera och bygga.

Stor byggnad med båtbygge inne.
Foto: Bosse Mellberg

Hösten 2018 påbörjade vi bygget av en passagerarjakt av 1800-talstyp. Efter att vi forskat i arkiven och på museer om olika modeller, kunde vi konstatera att det egentligen inte fanns underlag för att bygga en kopia av en tidigare existerande passagerarjakt. Som utgångspunkt har vi använt Fredrik Henrik af Chapmans uppmätningsritning i hans verk Architectura Navalis Mercatoria. Men jag har valt att avvika från ritningen av många olika orsaker.

En viktig del av byggprojektet har varit att föra vidare den ålderdomliga, ursprungliga metoden att bygga utan så kallade mallspanter, det vill säga utan stödjande mallar. Alanta byggs på klink. Det betyder att bordbräderna fästs vid varandra med överlappning. De tvärgående spanterna sätts på plats och fästs vid bordläggningen efter att båten är bordlagd. (Vid kravellbygge gör man tvärtom. Man börjar med att bygga ”skelettet” och fäster därefter bordbräderna till spanten kant i kant).

Att bygga utan stödmallar har jag lärt mig av båtbyggaren och min goda vän Hasse Holmström. Mina fem studie- och arbetsår i Norge och vid Vikingaskibsmuseet i Roskilde har självfallet också varit av enorm betydelse. De har gett mig säkerheten att våga ansvara för att bygga Alanta på gammalt beprövat sätt och lära ut metoden vidare. Vid bordläggningen av Alanta har de redan kunniga båtbyggarna Madeleine Harms och Thomas Lindholm haft möjlighet att fördjupa sig i konsten att bygga utan stödjande mallspanter och ritningar. Vi har i vårt tänkande varit tillbaka i sent 1700-tal och en bit in på 1800-talet.

En viktig del av projektet har varit att dokumentera byggmetoden både på video och med stillbilder. Det materialet har vi enligt avtal levererat till Museibyrån på Åland och Ålands Sjöfartsmuseum. Dokumentationen fortsätter.

Alanta har också en synlig roll i den samnordiska ansökning vars mål är att få den nordiska klinkbåtstraditionen med på UNESCOs lista över mänsklighetens immateriella kulturarv.

Alanta är nu bordlagd, bottenstockar och spanter är monterade, liksom en massa andra detaljer som hör till själva skrovet. Vi arbetar som bäst med att forma till och montera däcksbalkarna.  Segelsömnadsarbetet kommer i gång i september. Vi ska ännu till skogs för att hitta bra ämne till mast, gaffel och övrigt rundhult. Också virket för däcket ska specialsågas. Båten kommer att klassas för kommersiell trafik, varför en del myndighetskrav ska fyllas, både då det gäller själva båten men också gällande utrustning.

Målet är att sjösätta segeljakten Alanta i samband med att Mariehamn står som värdhamn för Tall Ships Race i juli 2021.

Välkommen på besök till oss i Sjökvarteret i Mariehamn!

 

ARTIKELFÖRFATTAREN PETTER MELLBERG är båtbyggare med studier i Finland och Norge bakom sig. Han har 25 års erfarenhet av traditionellt klinkbåtsbygge och har arbetat med olika klinkbåtsprojekt på Åland, Norge och Danmark. Mellberg är nu båtbyggnadsmästare för Segeljakten Alanta. 

 

Artikeln är publicerad i Tidskriften Skärgård 3/2020.

Tillbaka till Öatlas

Skärgård – artiklar och arkiv