Skriv här det du söker efter!

StarT

StarT

Kortfattat om StarT

 

Logon för StarT med en illustrerad jordglob och människor som håller varandra i handen.

StarT är en internationell och gemenskaplig verksamhetsmodell, där elever tillsammans lär sig genom att genomföra tvärvetenskapliga och fenomenbaserade projekt. StarT organiseras av LUMA-nätverket. StarTs målgrupp sträcker sig från småbarnspedagogiken till andra stadiet. Man kan delta i StarT med ett projekt eller en god modell.

 

Två serier:
  1. StarT-projektet kan i princip vara nästan vad som helst. De enda kriterierna är att det har anknytning till LUMA-ämnena eller att det passar in på något av StarT:s teman. Läs mer här.
  2. God modell är en verksamhetsmodell som känns bra eller en modell för tvärvetenskaplig och fenomenbaserad studiehelhet eller för att genomföra ett StarT-projekt. Läs mer här.
Man kan delta i regionalt, nationellt och internationellt
  • Den egna regionens StarT-festival
  • I den nationella och internationella StarT-tävlingen
Hur kan man delta?

Det är lätt att delta! Man kan börja med att bekanta sig med de här länkarna:

Uppdaterad 5.10.2021