Skriv här det du söker efter!

Biblioteksfortbildning 2021–2022

Biblioteksfortbildning 2021–2022

I mars 2021 startar en ettårig fortbildning för bibliotekspersonal Tillsammans gör vi biblioteket! Anmälan öppnar i mitten av december.

De förändringar som sker i samhället påverkar biblioteken. Till exempel de medborgarfärdigheter som man idag förväntas ha ställer nya krav på den handledning som ges i biblioteken. När nya uppgifter överförs på biblioteken förändras också att kraven på bibliotekspersonalen. Fortbildningen som pågår till mars 2022 har byggts upp på basis av önskemål som framkommit i diskussioner med bibliotekspersonal runt om i Svenskfinland.

 

Inledning och inspirationsseminarium 25–26.3

Den 25 mars 2021 träffas gruppen virtuellt för att bli bekanta med varandra och få närmare introduktion till fortbildningen.

Avspark blir det på ett virtuellt inspirationsseminarium den 26 mars 2021, kl. 9.00–12.00. Seminariet går under rubriken De stora trenderna som formar vårt samhälle. Hur påverkar de här trenderna biblioteken?.

Biblioteken befinner sig precis som många andra samhällsbärande institutioner mitt inne i en förändring. De stora samhällstrenderna påverkar oss, oberoende av om vi är små eller stora och oberoende av om vi lever i städer eller på landsbygden. Vilka är de största trenderna som sannolikt kommer att påverka biblioteken mest i framtiden? Under den här förmiddagen börjar vi stort och globalt, för att sedan ta ner resonemanget till framtiden för de enskilda biblioteken i Svenskfinland.

Seminariet leds av Jens Berg, som är en samhällsvetare specialiserad på kommunikation, innovation och medier.

 

Temahelheter

Fortbildningen är indelad i följande fyra temahelheter:

Temahelhet 1  Biblioteket som samhällsaktör

Bibliotekens synlighet och roll i samhället, kommunikation, mediekompetens och marknadsföring, samverkan med andra aktörer, goda modeller. Ökad förståelse och bemötande av olika kundgrupper.

Temahelhet 2 Bemötande och kundservice

Digitalisering på bibliotek, medborgarfärdigheter, digital kompetens och handledning, digitaliseringens påverkan i vår vardag bl.a. AI och algoritmer.

Temahelhet 3 Personalens kompetensutveckling och kollegialt lärande

Medarbetarkompetens och medarbetarens självständiga arbete och ansvar, arbetsgemenskap och teamarbete, kollegialt lärande, kommunikation & samverkan, ledarskap & medarbetarskap

Temahelhet 4 Välmående arbetsgemenskap och välbefinnande på arbetsplatsen

Säkerhet, trygghet, och stresshantering.

Varje temahelhet har 1–2 träffar dagtid, om de är virtuella är träffarna halva dagar. Inledningsvis ordnas fortbildningen virtuellt men förhoppningen är att man också ska kunna ordna fysiska träffar. Mellan träffarna sker kompetensutveckling både individuellt och på distans tillsammans med gruppen.

 

Anmälan

Fortbildningen finansieras av Svenska Kulturfonden och är avgiftsfri för deltagarna. Eventuellt behov av kost och logi betalar var och en själv.

Fortbildningen är öppen för bibliotekspersonal men har begränsat deltagarantal. Anmälan sker från och med 15.12 via detta anmälningsformulär

 

Kontakt

Arrangör är Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia (CLL). För mera information, kontakta utbildningsplanerarna vid CLL:

Nancy Pettersson

Nancy Pettersson
Tel. +358 46 920 2341
E-post: nancy.pettersson@abo.fi

Kristina Westerén

Kristina Westerén
+358 46 920 2521
kristina.westeren@abo.fi

Uppdaterad 14.12.2020