Skriv här det du söker efter!

GeoGebra i undervisningen – Applets och simuleringar

GeoGebra i undervisningen – Applets och simuleringar

Grönblå logo med texten Utbildningsstyrelsen finansierar projektetVälkommen med på Skolresurs workshoppar i GeoGebra! Detta är den första delen av vår UBS-finansierade fortbildningshelhet “Modellering och simulering i gymnasiets naturvetenskaper”.

Under fortbildningen lär du dig att använda GeoGebra i din undervisning. Du får prova på att konstruera applets och får konkreta idéer till din egen undervisning.

Under närstudietillfället presenteras först programmets möjligheter, varefter deltagarna arbetar i grupp under handledning och skapar eget material för sin undervisning.

Deltagarna slutför sina påbörjade uppgifter som eget arbete efter närstudietillfället. Två distansträffar hålls under vilka deltagarna får diskutera och presentera sitt arbete. Målet är att varje deltagare har testat verktyget i sin egen undervisning och dokumenterat det så att de kan dela sina erfarenheter med varandra.

 

Deltagarna lär sig konstruera GeoGebra-appletar, samt lär sig olika effektiva sätt att använda GeoGebra i sin egen undervisning.

Efter närträffen förväntas deltagarna testa det material de konstruerat i sin undervisning och senare vid distansträffar dela med sig av erfarenheten.

Fortbildningen utförs som ett närstudietillfälle den 28.10 kl. 12-18 i Helsingfors.

Adress: Gymnasiet Lärkan, Sliperivägen 5, 00380 Helsingfors (gymnasiets tillfälliga adress).

Dessutom ingår två distansträffar under våren 2023, samt eget arbete.

Efter närstudietillfället den 28.10 ordnas en frivillig middag (som alla betalar själva) i närheten av hotellet där fortbildarna övernattar (Scandic Pasila). Alla är varmt välkomna med på middagen!

Anders Karlsson och Svetlana Yushmanova. De är båda lärare på Ållebersgymnasiet i Falköping och experter i GeoGebra. Anders Karlsson driver dessutom Matteskolan på Youtube och är handledare för mattelyftet i Falköpings kommun.

Tillfället ordnas av FD Nikke Palmberg, lektor i matematik och fysik vid Vasa övningsskolas gymnasium och resursperson vid Skolresurs. Han är även censor i matematik för Studentexamensnämnden.

Ämneslärare i matematik. Programmet är främst anpassat för gymnasiet men även lärare i yrkeshögskola och grundskola 7-9 kan delta.

Inga specifika förhandskunskaper behövs men deltagarna förutsätts känna till och ha använt GeoGebra tidigare.

Skolresurs organiserar under åren 2022-2023 ett fortbildningsprojekt under namnet ”Modellering och simulering i gymnasiets naturvetenskaper”, bestående av fyra moduler. Tanken är att alla deltagarna deltar i samtliga delar, men det är även möjligt att ta dem separat vid behov. Den första modulen startar i oktober 2022 med Applets och simuleringar i GeoGebra.

Deltagandet finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därigenom kostnadsfritt för deltagaren. Observera att Utbildningsstyrelsens fortbildningsfinansiering inte omfattar Åland. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

För eventuella frågor, kontakta niklas.palmberg@abo.fi.