Skriv här det du söker efter!

Fortbildning kring Logger Pro och Algodoo

Fortbildning kring Logger Pro och Algodoo

Välkommen med på Skolresurs workshoppar i Logger Pro och Algodoo!

Detta är den sista delen av vår UBS-finansierade fortbildningshelhet “Modellering och simulering i gymnasiets naturvetenskaper”.

Under fortbildningen jobbar vi främst med programmen Logger Pro och Algodoo. Du får dessutom bekanta dig med acceleratorlaboratoriet vid Helsingfors universitet.

Under närstudietillfället presenteras först programmens möjligheter, varefter deltagarna arbetar i grupp under handledning och skapar eget material för sin undervisning. Deltagarna slutför sina påbörjade uppgifter som eget arbete efter närstudietillfället. Under en distansträff som ordnas senare får deltagarna diskutera och presentera sitt arbete. Målet är att varje deltagare har testat verktygen i sin egen undervisning och dokumenterat det så att de kan dela sina erfarenheter med varandra.

Grönblå logo med texten Utbildningsstyrelsen finansierar projektet

Logger Pro är ett program för insamling och analys av data inom t.ex. fysik och kemi. Programmet finns med i Abitti. (https://www.vernier.com/product/logger-pro-3/)

Algodoo är ett program för allmänna simuleringar i två dimensioner, som kan användas mångsidigt inom t.ex. matematik, fysik och kemi. (http://www.algodoo.com/)

OBS! Fortbildningens tidpunkt skjuts framåt, ny information uppdateras direkt då de nya datumen klarnar.

Fortbildningens tidpunkt skjuts framåt, ny information uppdateras direkt då de nya datumen klarnar.

Acceleratorlaboratoriet vid Helsingfors universitet, Pehr Kalms gata 2, 00560 Helsingfors

Ämneslärare i naturvetenskap och matematik. Programmet är anpassat främst för gymnasiet men även andra ämneslärare kan delta.

Madelen Bodin, föreståndare på Curiosum science center i Umeå
Leif Ekrem, pensionerad ämneslärare och läromedelsförfattare

Fortbildningens tidpunkt skjuts framåt, ny information uppdateras direkt då de nya datumen klarnar.

Fredag 8.9

13.00 Välkommen (Skolresurs och Helsingfors universitet)
13.15 Presentation av och rundvandring i Acceleratorlaboratoriet
14.00 Kaffeservering
14.15 Algodoo del 1 (Madelen Bodin)
15.45 Kaffeservering
16.00 Logger Pro del 1 (Leif Ekrem)
17.30 Programmet avslutas för dagen

Frivillig gemensam middag på kvällen (bekostas själv av var och en)

Lördag 9.9

10.00 Inledning av dagen
10.15 Algodoo del 2 (Madelen Bodin)
11.45 Lunch (bekostas själv av var och en)
13.00 Logger Pro del 2 (Leif Ekrem)
14.30 Kaffepaus
15.00 Sammanfattning och utvärdering
15.30 Programmet avslutas

Deltagandet finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därigenom kostnadsfritt för deltagaren. Observera att Utbildningsstyrelsens fortbildningsfinansiering inte omfattar Åland. Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

För eventuella frågor, kontakta niklas.palmberg@abo.fi.