Skriv här det du söker efter!

Fortbildning kring AI och Logger Pro

Fortbildning kring AI och Logger Pro

Välkommen med på Skolresurs fortbildning för lärare i matematik och naturvetenskaper i Helsingfors 12-13.4.2024! Detta är den sista delen av vår UBS-finansierade fortbildningshelhet “Modellering och simulering i gymnasiets naturvetenskaper”.

Vi har två teman: artificiell intelligens i undervisningen och dataanalys med programmet Logger Pro. Gäster är bland andra Peter Parnes (Luleå Tekniska högskola), Linda Mannila och Leif Ekrem. Vi kommer att fördjupa oss i generativ AI och tillämpningar inom matnat-undervisning, samt lära oss mer om Logger Pro som verktyg för dataanalys med fokus på användning i Abitti.

Under fortbildningen jobbar vi dels med artificiell intelligens (AI) på ett allmänt plan och i konkreta matnat-tillämpningar, och dels med dataanalys i programmet Logger Pro. Du får dessutom bekanta dig med acceleratorlaboratoriet vid Helsingfors universitet.

Under närstudietillfället presenteras olika möjligheter och utmaningar med teknikerna, varefter deltagarna arbetar i grupp under handledning för att fördjupa sitt kunnande och skapa eget material för sin undervisning. Deltagarna slutför påbörjade uppgifter som eget arbete efter närstudietillfället. Under en distansträff som ordnas senare får deltagarna diskutera och presentera sitt arbete. Målet är att varje deltagare har testat verktygen i sin egen undervisning och dokumenterat det så att de kan dela sina erfarenheter med varandra.

Tema 1: Generativ AI

Vi behandlar frågor som vad är AI? Vilka tjänster finns tillgängliga och hur fungerar de? Hur ser nästa steg ut i utvecklingen av AI? Hur påverkar AI undervisning och hela samhället? Vilka verktyg kan jag nu ta i bruk som hjälp i lärarjobbet och tillsammans med mina elever/studerande? Vad innebär AI konkret för matnat-undervisning idag i Svenskfinland? Ta med en egen dator för demonstrationer och övningar.

Tema 2: Logger Pro

Logger Pro är ett program som främst används för att analysera data insamlat med sensorer av märket Vernier. Men programmet kan också användas för fristående dataanalys av mätserier. Eftersom programmet finns i studentskrivningsverktyget Abitti är det en fördel för alla ämneslärare inom naturvetenskap och matematik att behärska grundfunktioner i programmet liksom speciella tillämpningar som är viktiga för studentexamen.

Logger Pro-fortbildningen riktar sig till tre kategorier: fysik-kemi-biologi-lärare som tidigare inte alls (eller bara i liten utsträckning) jobbat med Logger Pro (kanske för att skolan främst använder Pascos dataloggers), fysik-kemi-biologi-lärare som använt Logger Pro för att samla in data och göra enklare analyser men som vill fördjupa sitt kunnande särskilt med tanke på tillämpningar inom gymnasieläroplanen, och matematiklärare som är vana att analysera data i t.ex. Geogebra men som vill veta mer om fördelarna (och nackdelarna) med att i specifika fall använda Logger Pro också inom matematikundervisning.

Ta med en egen dator och installera gärna programmet på förhand (demoversionen är gratis i 30 dagar ifall din skola inte har en licens, nåbar på https://www.vernier.com/product/logger-pro-3/).

Antalet deltagare är begränsat, så anmäl dig i god tid för att vara säker på att rymmas med!

 

Fredagen den 12.4 kl. 13-17.30 och lördagen den 13.4 kl. 10-15.30.

Acceleratorlaboratoriet vid Helsingfors universitet, Pehr Kalms gata 2, 00560 Helsingfors

Ämneslärare i naturvetenskap och matematik. Programmet är anpassat främst för gymnasiet men även andra ämneslärare på andra stadier är välkomna.

Peter Parnes är professor i distribuerade datorsystem vid Luleå tekniska högskola och en av Nordens mest anlitade talare kring AI. Han har en bakgrund som företagare och har bland annat jobbat som utvecklingschef vid Google i Sverige. Man kan ta del av hans tankar om bland annat AI på hans blog på parnes.com.

Linda Mannila är biträdande professor vid Helsingfors universitet med inriktning på bland annat AI. Hon har lång erfarenhet av att föreläsa kring IT i allmänhet och IT i den finlandssvenska skolan i synnerhet.

Leif Ekrem är pensionerad lektor i fysik och matematik med lång erfarenhet av dataloggers och dataanalys i undervisningen. Han har i många år samarbetat med Verniers representanter i Finland och har använt Logger Pro längre än de flesta. Leif är också läromedelsförfattare/översättare och använder många exempel från läromedlen för gymnasiets nya läroplan.

Mats Braskén är lektor i fysikens didaktik vid Åbo Akademi och bedriver aktiv forskning med anknytning till naturvetenskap och matematik i den finlandssvenska skolan. Han är också resursperson vid Skolresurs och bekant för många lärare från olika fortbildningar.

Jonas Waxlax är lektor i fysik vid Gymnasiet Lärkan i Helsingfors, en skola där man gjort en särskild satsning på AI för både lärare och studerande. Han är också resursperson vid Skolresurs och bekant för många lärare från olika fortbildningar.

Fredag 12.4

13.00 Välkommen från arrangörerna. Linda Mannila ger HU:s hälsning och delar tankar om AI inom utbildning. Sedan presentation av och rundvandring i acceleratorlabbet
14.30 Föreläsning om AI med Peter Parnes
16.00-17.30 Diskussion och demonstrationer kring AI med Peter Parnes

19.00 Gemensam middag (frivillig, på egen bekostnad)

Lördag 13.4

10.00 Logger Pro del 1, med Leif Ekrem
11.30 Lunch (på egen bekostnad)
12.30 Logger Pro Del 2, med Leif Ekrem
14.00-15.30 Vad innebär AI för matnat-undervisningen?, med Mats Braskén och Jonas Waxlax. Sammanfattning och utvärdering av dagarna.

Deltagandet finansieras av Utbildningsstyrelsen och är därigenom kostnadsfritt för deltagaren. Observera att Utbildningsstyrelsens fortbildningsfinansiering inte omfattar Åland.

Avgifter för resor, kost och logi på egen bekostnad.

För eventuella frågor, kontakta niklas.palmberg@abo.fi.