Skriv här det du söker efter!

Den bästa sommaren någonsin på Rays sommarforskarskola

Den bästa sommaren någonsin på Rays sommarforskarskola

BILDER: Victor Backa och Wilma Hall

Sommaren 2023 packade 24 förväntansfulla ungdomar väskorna för fyra veckor på forskarskolan Rays i Strängnäs i Sverige. Bland dem fanns gymnasiestuderande Victor Backa från Helsingfors och Wilma Hall från Björneborg, som i stor konkurrens blivit utvalda att delta på de två platser som fanns reserverade för finlandssvenskar på den prestigefyllda forskarskolan.

En upptäcktsresa inom naturvetenskaplig forskning

På Rays sommarforskarskola väntade vad som både Victor Backa och Wilma Hall beskriver som den bästa sommaren någonsin. Programmet var intensivt, och schemat var fullt från morgon till kväll med såväl föreläsningar som forskning och sociala aktiviteter. Den första veckan var en metodikvecka. Då fick ungdomarna ta del av de verktyg man behöver för att genomföra ett forskningsprojekt, sammanställa det i en vetenskaplig rapport och presentera resultaten inför en bredare publik. Föreläsningar om aktuell forskning och vetenskapshistoria varvades med vetenskapsteori och forskningsmetodik. De bland annat fick även lära sig att använda typsättningssystemet LaTeX och programmeringsspråket Python.

Under andra och tredje veckan genomförde deltagarna ett forskningsprojekt tillsammans med forskare från antingen Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan eller Stockholms universitet. Wilma Hall är speciellt intresserad av fysik och fick göra ett projekt inom strömningsmekanik på Kungliga Tekniska högskolan. Det gick ut på att undersöka fallande objekt i icke-newtonska vätskor, alltså vätskor vilkas viskositet varierar. Laborationen inkluderade mycket problemlösning och planering.

– Jag följde objekten och flödet runt dem med två olika metoder som hade olika krav för ljusförhållanden och kamerainställningar som jag fick arbeta på. Projektet var väldigt utmanande teorimässigt och med stöd från mentorn och handledarna lärde jag mig mycket nytt om strömningsmekanik, icke-newtonska vätskor och hur man kan dra slutsatser av och bearbeta den data som samlades från experimenten, förklarar Hall.

Wilma Hall tillsammans med en man i labbrock står framför en dator och mätutrustning.
Wilma Hall på Kungliga Tekniska högskolan. Foto: Wilma Hall.

Victor Backa intresserar sig för kemi och hans projekt var också placerat på Kungliga Tekniska högskolan och handlade om att forska i hastigheten för desorption, d.v.s. frigörelse av koldioxid ur en kaliumkarbonatlösning. Syftet med detta är att kunna tillämpa informationen för att planera en mera effektiv desorptionskolonn i kemiska koldioxidavskiljnings- och lagringsprocesser, alltså för att fånga koldioxid från kraftverksavgas.

– Laborationerna jag gjort på gymnasiet före Rays var ganska enkla och finns till för att demonstrera enkla principer. På Rays var de mera invecklade och kändes mera ändamålsenliga då de hade verkliga syften. Det var intressant att få tillämpa det man lärt sig under gymnasielektionerna i verkligheten, säger Backa.

Under Rays fjärde vecka slutfördes projektet genom att skriva en vetenskaplig rapport, och programmet avslutades med ett vetenskapligt seminarium på Tekniska museet i Stockholm där deltagarna presenterade sin forskning inför inbjudna gäster och allmänheten. Under veckosluten och på stunder mellan det intensiva programmet hann man också bland annat med att fira midsommar, åka på kanothajk och ställa till med en Rays-Olympics och Rays got talent.

Victor Backa presenterar sina resultat på scen framför en Rays-roll-up.
Victor Backa presenterar sitt forskningsprojekt. Foto: Victor Backa.

Vägen till den bästa sommaren någonsin

Ansökningsprocessen till Rays sommarforskarskola beskrivs av både Victor Backa och Wilma Hall som förhållandevis krävande, men de är helt eniga om att arbetet de lade ner på sina ansökningar var värt besväret. Ansökan bestod av essäer, ett personligt brev, CV och rekommendationsbrev från lärare.

– Det kändes ändå rimligt med tanke på Rays prestige och konkurrensen om de 24 tillgängliga platserna. För mig var skrivprocessen en bra möjlighet att reflektera kring min inställning till naturvetenskap, hur jag har fått den inställningen och vad det är jag finner så intressant med naturvetenskap, säger Backa.

Hall tillägger att hon inte uppfattade själva ansökan som svår, men hon tillstår att det var mycket att göra. Under Rays får deltagarna feedback på ansökan, samt föreläsningar om att skriva personliga brev.

Backa och Hall ger sina bästa tips till den som funderar på att skicka in en ansökan:

– Våga skicka in ansökan. Ha någon som läser igenom din ansökan före, och fråga modigt dina lärare om rekommendationsbrev. Visa att du förhåller dig passionerat till vetenskapen och nämn alla dina meriter, eventuella tävlingsframgångar och liknande. När du skriver ditt CV är det bra att hålla i minnet att det inte är ett jobb du söker, summerar Backa och Hall.

För den som blir antagen till forskarskolan kan Backa och Hall nästan garantera att en oförglömlig sommar väntar. Deltagarna på Rays har fortsatt hålla kontakten, och Wilma Hall har till och med hunnit besöka några av dem i Sverige efter sommaren.

– Även om sommaren har varit den lärorikaste i mitt liv, kommer nya vänskaper och trevliga stunder tillsammans vara det största jag tar med mig, konstaterar Hall.

– Förutom allt praktiskt har Rays också förändrat mitt tänkande och min inställning till olika saker och ting. Rays har bland annat visat att jag klarar av större utmaningar än jag vanligen utsätts för och att man ska våga pröva och ta fasta på olika möjligheter utan att fundera på vad som kan gå fel. Det var en fantastisk månad, och man vet inte vilka dörrar det här öppnar i framtiden, avslutar Backa.

Långdans.
Långdans på midsommar. Foto: Wilma Hall.

 

Sommarforskarskolan Rays

Rays är en sommarforskarskola som riktar sig till studerande som läser andra året på gymnasiet och som har ett brinnande intresse för naturvetenskap, teknik och matematik.

Rays anordnas under juni och juli i Strängnäs i Sverige. Under fyra veckor får deltagarna upptäcka mer om vetenskap, genomföra ett projekt på Karolinska Institutet, Stockholms universitet eller Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm och lära känna andra ungdomar med liknande intressen. Rays är gratis för deltagarna. Det finlandssvenska deltagandet koordineras av Skolresurs tillsammans med Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland (STV). Hittills har det funnits två finlandssvenska kvotplatser av de sammanlagt 24 platserna på forskarskolan, tack vare bidrag från STV.

Läs mer om Rays och om ansökan till Rays (ansökan öppnar våren 2024).

Se Victor Backas och Wilma Halls samt de andra deltagarnas avslutningspresentationer på Rays Youtubekanal.