Skriv här det du söker efter!

Språkcentret, kontaktuppgifter

Språkcentret, kontaktuppgifter

Språkcentret i Åbo

Arken, Fabriksgatan 2, 20500 Åbo
csk-kansli@abo.fi, csk-utbildningschef@abo.fi
Kansli +358 2 215 4365
utbildningschef +358 2 215 4593
Kanslitid: måndag-torsdag kl. 9-12

____________

↓ Lärare i Åbo
 Administrativ personal i Åbo

Språkcentret i Vasa

Strandgatan 2,
PB 311, 65101 Vasa, B2-våningen
csk-vasa@abo.fi
Kansli +358 6 324 7394
avdelningsföreståndare +358 6 324 7118

____________

↓ Lärare i Vasa
Administrativ personal i Vasa

 


Lärare i Åbo

Engelska/English

 

Ream Barclay
Ream C. Barclay

Barclay, Ream C.

BA, FM/MA, lektor i engelska
tfn +358 2 215 4496
Åbo, Arken B 312
ream.barclay(a)abo.fi

 

 

Iris Lindahl-Raittila
Iris Lindahl-Raittila

Lindahl-Raittila, Iris

FD, lektor i engelska
tfn +358 2 215 4546
Åbo, Arken B 311
iris.lindahl(a)abo.fi

 

 

Sarah Mattila
Sarah Mattila

Mattila, Sarah

FM, universitetslärare i engelska
tfn +358 2 215 4547
Åbo, Arken B 211
sarah.mattila(a)abo.fi


Finska/Finnish

 

Mirkka Ali-Laurila
Mirkka Ali‑Laurila

Ali-Laurila, Mirkka

FM, lektor i finska
tfn +358 2 215 4208
Åbo, Arken H1
mirkka.ali-laurila(a)abo.fi

 

 

Laura Vahtera

Vahtera, Laura

FM, universitetslärare, tjänstledig
tfn +358 2 215 3629
Åbo, Arken G 210b
laura.vahtera(a)abo.fi

 

 

avatar_male
Mikael Varjo

Varjo, Mikael

FM, timlärare
Åbo, Arken B 212
mikael.varjo(a)abo.fi

 

 

Zara Wessberg
Zara Wessberg

Wessberg, Zara

KH, timlärare
Åbo, Arken G 210b
zara.wessberg(a)abo.fi

 


Franska/French

 

Katarina Olhs-Ahlskog
Katarina Olhs-Ahlskog

Ohls-Ahlskog, Katarina

FM, univeritetslärare i franska
tfn +358 2 215 4218
Åbo, Arken B 209
katarina.ohls-ahlskog(a)abo.fi

 


Latin

 

Joonas Vanhala
Joonas Vanhala

Vanhala, Joonas

TM, FM, timlärare i latin
joonas.vanhala(a)abo.fi

 


Ryska/Russian

 

Carina Kristola-Backlund
Carina Kristola-Backlund

Kristola-Backlund, Carina

FM, universitetslärare i ryska
tfn +358 2 215 4498
Åbo, Arken B 213
carina.kristola-backlund(a)abo.fi

 


Spanska/Spanish

 

Marjaana Laaksonen

Laaksonen, Marjaana

FM, universitetslärare i spanska
tfn +358 2 215 4463
Åbo, Arken G 210a
marjaana.laaksonen(a)abo.fi

 


Svenska/Swedish

 

Maria Nyman
Maria Nyman

Nyman, Maria

FM, universitetslärare i svenska/kommunikation
tfn +358 2 215 4389
Åbo, Arken G 235
maria.c.nyman(a)abo.fi

 

 

Niklas Ollila

Ollila, Niklas

FM, timlärare i svenska
Åbo, Arken G203d
niklas.ollila(a)abo.fi

 

 

Kati Palmberg
Kati Palmberg

Palmberg, Kati

FM, universitetslärare i svenska/kommunikation
tfn +358 2 215 4996
Åbo, Arken G 209b
kati.palmberg(a)abo.fi

 

 

Charlotta Sandberg
Charlotta Sandberg

Sandberg, Charlotta

FM, universitetslärare i svenska
tfn +358 2 215 4123
Åbo, Arken G 237
charlotta.sandberg(a)abo.fi

 

 

Sonja Vidjeskog
Sonja Vidjeskog

Vidjeskog, Sonja

FL, lektor i svenska
tfn +358 2 215 4592
Åbo, Arken G 235
sonja.vidjeskog(a)abo.fi

 

 

Jane Wingren

Wingren, Jane

FM, universitetslärare i svenska
tfn +358 2 215 3620
Åbo, Arken G 236
jane.wingren(a)abo.fI

 


Tyska/German

 

Malin Johansson
Malin Johansson

Johansson, Malin

FM, universitetslärare i tyska
tfn +358 2 215 4877
Åbo, Arken B 210
malin.johansson(a)abo.fi

 

 

Daniela Mattsson
Daniela Mattsson

Mattsson, Daniela

FM, universitetslärare i tyska
tfn +358 2 215 4203
Åbo, Arken B 313
daniela.mattsson(a)abo.fi

 


Lärare i Vasa

Engelska/English

 

Christel Björkstrand
Christel Björkstrand

Björkstrand Christel

FD, lektor i engelska
tfn +358 6 324 7137
Vasa, rum B 203
christel.bjorkstrand(a)bo.fi

 

 

Sofia Linqvist
Sofia Linqvist

Lindkvist Sofia

FM, universitetslärare i engelska
Vasa, rum B 207
sofia.lindkvist(a)abo.fi

 


Finska/Finnish

 

Kirsi Asplin
Kirsi Asplin

Asplin Kirsi

FM, timlärare i finska
Vasa

 

 

 

Kirsi Asplin
Johanna Dahlin

Dahlin Johanna

timlärare i finska
Vasa

 

 

 

Marit Vest-Sjöholm
Marit Vest-Sjöholm

West-Sjöholm Marit

FM, universitetslärare i finska
tfn +358 6 324 7138
Vasa, rum B 202
marit.west(a)abo.fi

 


Franska/French

 

Kristina Granstedt-Ketola
Kristina Granstedt-Ketola

Granstedt-Ketola Kristina

FM, amanuens
tfn +358 6 324 7118
Vasa, rum B 205
kristina.granstedt-ketola(a)abo.fi

 


Svenska/Swedish

 

Bodil Haagensen
Bodil Haagensen

Haagensen Bodil

FD, universitetslärare i svenska, språkgranskning
tfn +358 6 324 7070
Vasa, rum B205b
Mottagning: on 14.30–16

 

 

Sofia Linqvist
Sofia Linqvist

Lindkvist Sofia

FM, universitetslärare
Vasa, rum B 207
sofia.lindkvist(a)abo.fi

 

 

Annemarie Södergård
Annemarie Södergård

Södergård Annemarie

FL, skrivhandledning, språkgranskning (DI-arbeten)
Vasa

 

 

 

Catharina Östman
Catharina Östman

Östman Catharina

FM, skrivhandledning, språkgranskning
Vasa

 

 

 

Administrativ personal i Åbo


Tom Björkfors
Tom Björkfors

Björkfors, Tom

Undervisningsamanuens
Åbo, Arken H
tfn +3582 215 4548
tom.bjorkfors(a)abo.fi

 

 

Jaana Huttunen
Jaana Huttunen

Huttunen, Jaana

Studierådgivare
Åbo, Arken B 202
tfn +3582 215 4365

jaana.huttunen(a)abo.fi

 

 

Jaana Huttunen
Mia Panisse

Panisse, Mia

FD, utbildningschef
Åbo, Arken G 104
+3582 215 4593
mia.panisse(a)abo.fi

 

 

 

Administrativ personal i Vasa


 

Kristina Granstedt-Ketola
Kristina Granstedt-Ketola

Granstedt-Ketola, Kristina

FM, amanuens, avdelningsföreståndare
Vasa, rum B 205
tfn +3586 324 7118
kristina.granstedt-ketola(a)abo.fi

 

 

Nina Strandberg

Strandberg, Nina

Sekreterare
Vasa, rum B 204
+358 6 324 7394
nina.strandberg(a)abo.fi

 

Uppdaterad 23.10.2020