Skriv här det du söker efter!

Centret för språk och kommunikation

Centret för språk och kommunikation

Centret för språk och kommunikation (CSK) är en avdelning vid CLL, som har till uppgift att erbjuda studier i språk och akademisk framställning för alla examensstuderande vid Åbo Akademi. Språkcentret ger kurser såväl i de två inhemska språken som i akademisk framställning på svenska och engelska. Utöver detta ges kurser i flera främmande språk på fyra nivåer. Till verksamheten hör också språkgranskning, individuell skrivhandledning, språkprov och språktestning. Avdelningen har verksamhet i Åbo och Vasa.

Åbo

Utbildningschef Mia Panisse, mpanisse@abo.fi
Studierådgivare Jaana Huttunen, jaana.huttunen@abo.fi  eller csk-kansli@abo.fi

Vasa

Avdelningsföreståndare Kristina Granstedt-Ketola, kristina.granstedt-ketola@abo.fi
Sekreterare Nina Strandberg, nina.strandberg@abo.fi

Uppdaterad 14.3.2019