Skriv här det du söker efter!

Språkcentret

Språkcentret

Språkcentret har till uppgift att erbjuda studier i språk och akademisk framställning för alla examensstuderande vid Åbo Akademi. Vi erbjuder kurser såväl i de två inhemska språken som i akademisk framställning på svenska och engelska. Utöver detta ges kurser i flera främmande språk på fyra nivåer. Till verksamheten hör också språkgranskning och respons, individuell skrivhandledning, språkprov och språktestning. Språkcentret är ett verksamhetsområde inom CLL och vi finns både i Åbo och Vasa.

Du hittar våra kurser här:

Studiehandbok 2019-2020 Åbo 

Studiehandbok 2019-2020 Vasa

 

Kontaktuppgifter

Uppdaterad 14.5.2020