Skriv här det du söker efter!

Centret för språk och kommunikation

Centret för språk och kommunikation (CSK) är en avdelning vid CLL, som har till uppgift att erbjuda studier i språk och akademisk framställning för alla examensstuderande vid Åbo Akademi. Språkcentret ger kurser såväl i de två inhemska språken som i akademisk framställning på svenska och engelska. Utöver detta ges kurser i flera främmande språk på fyra nivåer. Till verksamheten hör också språkgranskning, individuell skrivhandledning, språkprov och språktestning. Avdelningen har verksamhet i Åbo och Vasa.

Åbo

Tf. utbildningschef Maria Nyman, maria.c.nyman@abo.fi
Studierådgivare Jaana Huttunen, jaana.huttunen@abo.fi  eller csk-kansli@abo.fi

Vasa

Avdelningsföreståndare Kristina Granstedt-Ketola, kristina.granstedt-ketola@abo.fi
Sekreterare Nina Strandberg, nina.strandberg@abo.fi

Uppdaterad 21.9.2018