Skriv här det du söker efter!

Språkcentret

Språkcentret

Språkcentret har till uppgift att erbjuda studier i språk och akademisk framställning för alla examensstuderande vid Åbo Akademi. Vi erbjuder kurser såväl i de två inhemska språken som i akademisk framställning på svenska och engelska. Utöver detta ges kurser i flera främmande språk på fyra nivåer. Till verksamheten hör också språkgranskning och respons, individuell skrivhandledning, språkprov och språktestning. Språkcentret är ett verksamhetsområde inom CLL och vi finns både i Åbo och Vasa.

Du hittar våra kurser här:

Studiehandbok 2019-2020 Åbo 

Studiehandbok 2019-2020 Vasa

Åbo

Utbildningschef Mia Panisse, mpanisse@abo.fi
Studierådgivare Jaana Huttunen, jaana.huttunen@abo.fi  eller csk-kansli@abo.fi

Vasa

Avdelningsföreståndare Kristina Granstedt-Ketola, kristina.granstedt-ketola@abo.fi
Sekreterare Nina Strandberg, nina.strandberg@abo.fi

Uppdaterad 26.2.2020