Centret för Språk och kommunikation

Centret för språk och kommunikation (CSK) är en avdelning vid CLL, som har till uppgift att erbjuda studier i språk och akademisk framställning för alla examensstuderande vid Åbo Akademi. CSK ger kurser såväl i de två inhemska språken som i akademisk framställning på svenska och engelska. Utöver detta ges kurser i flera främmande språk på fyra nivåer. Till verksamheten hör också språkgranskning, individuell skrivhandledning, språkprov och språktestning. Avdelningen har verksamhet i Åbo, Vasa och Jakobstad.

Uppdaterad 17.7.2018