Skriv här det du söker efter!

Barnens akademi ordnas nu både i Vasa och i huvudstadsregionen

Barnens akademi ordnas nu både i Vasa och i huvudstadsregionen

 

Barnens Akademi arrangeras av Svenska folkskolans vänner. Verkstäderna och anmälningarna administreras av Skolresurs.

Verkstädernas teman utgår från de olika naturvetenskapliga ämnena och leds av kunniga universitetsstuderande. Från Skolresurs sida deltar Annika Norrgård. Grupperna är indelade i åldersgrupperna åk 1-3 och åk 4-6 och innehållet i verkstäderna är anpassat enligt det. Deltagarna får en egen laborationsrock som de bör ta med sig till de verkstäder de anmält sig till. Efter avslutad verkstad erhåller deltagarna ett diplom.

Praktisk information

Verkstädernas ledare och ansvarig person från Skolresurs möter deltagarna i universitetets aula. Verkstäderna tar ca 1h 30 min/tillfälle. Föräldrarna har möjlighet att vänta i universitetsaulan medan verkstäderna pågår ifall de så önskar. 

Till varje verkstad tar vi emot max. 15 anmälningar för att deltagarna ska ha tillräckligt med utrymme i laboratoriet. Deltagarna i Barnens Akademi är försäkrade. Verkstäderna är gratis.

Ni kommer att få närmare instruktioner om plats och förberedelser inför varje verkstad.    

Om ni funderar på något, kontakta annika.norrgard@edu.pargas.fi

Beskrivning av verkstäderna och länk till anmälan:

Bild: från verkstaden ”Den vackra kemin” hösten 2022