Skriv här det du söker efter!

Cellbiologi - personal

Cellbiologi - personal

Annika Meinander, ämnesansvarig
Docent, Akademilektor i molekylärgenetik
Tfn +358 469201699
Tfn intern: 215 4602

Cecilia Sahlgren
Professor
Tfn +358 503009680
Tfn intern: 215 3300

Lea Sistonen
Professor
Tfn +358 504013513
Tfn intern: 215 3311

John Eriksson
Professor, Direktör för Turku Bioscience
Tfn +358 504096624
Tfn intern: 215 3313

Diana Toivola
Biträdande professor i biologi med inriktning på biologisk imaging, försöksmodeller och djurfysiologi
Tfn +358 504007732
Tfn intern:215 4092

Christer Lindqvist
Lektor, allmän biologi
Tfn +358 469201641
Tfn intern: 215 4053

Eva Henriksson
Universitetslärare
Tfn +358 469201551
Tfn intern: 215 4302

Guillaume Jacquemet
Docent, specialforskare
Tfn +358 503235606

Malin Åkerfelt
Universitetslärare
Tfn +358 503229868

Eleanor Coffey
Docent, forskningschef
Tfn +358 401822424
Tfn intern: 215 3903

Daniel Abankwa
Docent, projektforskare
Tfn +358 504013720
Tfn intern: 215 3914

Forskningspersonal:
Forskardoktor Johanna Ahlskog
Forskardoktor Jenny Joutsen
Projektledare Pasi Kankaanpää
Projektkoordinator Kati Kemppainen
Forskardoktor Sebastian Landor
Projektforskare Preethy Paul
Projektforskare Senthil Kumar Rajendra
Projektforskare Elenaé Vázquez-Ulloa
Forskningskoordinator Marika Sjöqvist

 

Doktorander:
Anna Aalto
Hend Abelkader
Daniel Antfolk
Christian Antila
Sarah Baghestani
Leila Coelho Rato
Alejandro Da Silva
William Eccleshall
Samu Himanen
Emilia Holm
Henrik Hästbacka
Alia Joko
Christa Kietz
Ida Laiho
Taru Lassila
Kai-Lan Lin (laboratorietekniker)
Jens Luoto
Aravind Kumar Mohan
Ponnuswamy Mohanasundaram
Rasmus Niemi
Joel Nyström
Valeriy Paramonov
Marjaana Parikainen
Sepideh Parvanian
Arun Poonthuruthikudy Venu
Ilari Pulli
Mikael Puustinen
Sami Sanlidag
Michael Santos Silva
Amandine Schmit
Farid Siddiqui
Christel Sourander
Carl-Gustav Stenvall
Freddy Suarez-Rodriguez
Mina Tayyab
Laura Tiemeijer
Nicole van Engeland
Artemis Varidaki
Noora Virtanen
Ezgi Özliseli

 

Övrig personal

Thomas Bymark
Laboratorietekniker
Tfn +358 407687664
Tfn intern: 215 4259

Sten Lindholm
Laboratoriemästare
Tfn +358 503314681

Jari Korhonen
Forskningstekniker
Tfn +358 469201621
Tfn intern: 215 4062

Ilari Pulli
Koordinator, Turku BioImaging
Tfn +358 40 576 8413

Joanna Pylvänäinen
Koordinator, Turku BioImaging, BIMA
Tfn +358 50 3046565
Tfn intern: 215 4010

Anne-Leena Gröning
Sekreterare
Tfn +358 469219097
Tfn intern: 215 4989

Emilia Fredrikson
Ekonomisekreterare
Tfn +358 469215586
Tfn intern: 215 4527

Barbro Lindholm
Byråsekreterare
Tfn +358 469215596
Tfn intern: 215 4262

 

Uppdaterad 3.3.2020