Skriv här det du söker efter!

Cellbiologi - personal

Cellbiologi - personal

e-post: fornamn.efternamn@abo.fi

Cecilia Sahlgren
Professor, ämnesansvarig
Tfn +358 503009680
Tfn intern: 215 3300

Lea Sistonen
Professor
Tfn +358 504013513
Tfn intern: 215 3311

Kid Törnquist
Professor
Tfn +358 469201779
Tfn intern:215 4263

John Eriksson
Professor, Direktör för Bioteknikcentrum
Tfn +358 504096624
Tfn intern: 215 3313

Diana Toivola
Biträdande professor i biologi med inriktning på biologisk imaging, försöksmodeller och djurfysiologi
Tfn +358 504007732
Tfn intern:215 4092

Annika Meinander
Docent, akademiforskare, Finlands Akademi, Akademilektor i molekylärgenetik
Tfn +358 469201699
Tfn intern: 215 4602

Christer Lindqvist
Lektor, allmän biologi
Tfn +358 469201641
Tfn intern: 215 4053

Eva Henriksson
Universitetslärare
Tfn +358 469201551
Tfn intern: 215 4302

Fang Cheng (Rose)
Docent, forskardoktor
Tfn +358 505223202
Tfn intern: 215 4069

Eleanor Coffey
Docent, forskningschef
Tfn +358 401822424
Tfn intern: 215 3903

Daniel Abankwa
Docent, projektforskare
Tfn +358 504013720
Tfn intern: 215 3914

 

Övrig personal

Thomas Bymark
Laboratorietekniker
Tfn +358 407687664
Tfn intern: 215 4259

Gunilla Henriksson
Speciallaboratoriemästare
Tfn +358 469201589
Tfn intern: 215 3322

Jari Korhonen
Forskningstekniker
Tfn +358 469201621
Tfn intern: 215 4062

Inga Pukonen
Projektledare, Turku BioImaging
Tfn +358 50 4116682
Tfn intern: 215 3906

Joanna Pylvänäinen
Koordinator, Turku BioImaging, BIMA
Tfn +358 50 3046565
Tfn intern: 215 4010

Emilia Fredrikson
Ekonomisekreterare
Tfn +358 469215586
Tfn intern: 215 4527

Barbro Lindholm
Byråsekreterare
Tfn +358 469215596
Tfn intern: 215 4262

Tuija Numminen
Sekreterare
Tfn +358 469216311
Tfn intern: 215 4147

Uppdaterad 17.5.2018