Bibliotekets andra kataloger

Bibliotekets andra kataloger

All material vid bibliotekets finns inte i Alma utan i andra kataloger.

Bildsam

I Bildsam finns omkring 7000 bilder sökbara. I databasen finns en digital kopia av bilden samt information om originalet. Tyngdpunkten på urvalet bilder ligger på grafik, äldre åbovyer och en del åbofotografers samlingar.

Brevsam

Databasen Brevsam innehåller uppgifter om de katalogiserade brevsamlingar som finns vid Åbo Akademis bibliotek. Brevsam uppdateras och växer kontinuerligt. I Brevsam finns uppgifter om brevens mottagare och avsändare, om antalet brev som ingår i en viss korrespondens och från vilken tidsperiod de är.

Daguerreobase

I databasen Daguerreobase, som är en del av den europeiska databasen Europeana, finns Bildsamlingarnas samling av dagerrotypier, sammanlagt 55 stycken.

Manusam

Manusam innehåller uppgifter om de handskriftssamlingar som finns vid Åbo Akademis bibliotek. För närvarande ingår drygt 1900 samlingar i databasen.

Hereditas Culturalis

Åbo Akademis bibliotek har ett stort kulturarv i form av tryckta böcker, småskrifter, affischer, handskrifter och bilder. Genom webbplatsen Hereditas culturalis görs valda delar av detta kulturarv tillgängligt i digital form. Vissa specialsamlingar eller enskilda verk är digitaliserade i sin helhet, andra presenteras i form av exempelsamlingar. Vi strävar efter att komplettera både hela verk och exempel med kontext, d.v.s. texter om materialet och dess bakgrund.

 

Tidning

Uppgifter om bibliotekets bestånd av finländska (dags)tidningar. De flesta tidningarna är tillgängliga som mikrofilm. Det löpande årets nutfinns på servicepunkternas tidskrifts- och tidningsläsesalar eller tidningshörnor. Utländska dagstidningar finns i Alma, främst i Pressreader.

Uppdaterad 16.1.2018