Skriv här det du söker efter!

Snabbkurserna (30 minuter) startar tisdag 2.10 kl. 9.15

På hösten 2018 introducerar biblioteket ett nytt koncept med snabba och informativa demonstrationer. Kunniga bibliotekarier presenterar bibliotekets resurser och hjälper dig använda dem. Kom och se hur du håller styr på referenserna med RefWorks och andra program samt hur du söker information effektivt i Alma!

Snabbkurserna är öppna för alla vid Åbo Akademi. Först ut är en demonstration av referenshantering med RefWorks 2.10 kl. 9.15. Se alla snabbkurser på sidan Kurser och handledning.