Skriv här det du söker efter!

Snabba på och publicera open access i Emerald-tidskrifter helt gratis!

Snabba på och publicera open access i Emerald-tidskrifter helt gratis!

Ansvariga artikelförfattare (corresponding authors) vid Åbo Akademi kan åter igen publicera artiklar öppet i många Emerald-tidskrifter utan APC-avgift.
Obs! Erbjudandet gäller ett begränsat antal artiklar årligen.

Villkor för gratis OA-publicering:

  • Ansvariga författaren hör till Åbo Akademisom omfattas av FinELibs avtal med Emerald
  • Artikeln publiceras i en tidskrift som ingår i Emeralds Premier -paket eller i deras helt öppna International Journal of Climate Change Strategies and Management
  • Artikeln är godkänd för publicering 1.1.2018–31.12.2020
  • Ansvariga författaren använder abo.fi-adress när artikeln skickas in och anger att artikeln ska publiceras gratis open access

För mer information se:

FinELibs instruktioner på finska och engelska
Bibliotekets LibGuide för forskare

Har du frågor, kontakta biblioteket på biblioteket@abo.fi