Skriv här det du söker efter!

Samlån upphör

Samlån upphör

Samlån, serviceformen där Åbo Akademis och Novias studerande och personal själva kan beställa böcker som lån från det nationella Depåbiblioteket i Kuopio, kommer att upphöra 5 april.

Du som har ett samlån, kontakta biblioteket om du vill fortsätta lånet (görs ej automatiskt – ta kontakt!) som ett fjärrlån eller returnera samlånet senast 31.5.2019.

Vanliga fjärrlån av material från Depåbiblioteket påverkas inte.