Skriv här det du söker efter!

Publicera din artikel open access till rabatterat pris i Elseviers tidskrifter

Publicera din artikel open access till rabatterat pris i Elseviers tidskrifter

Ansvariga författare (corresponding authors) verksamma vid Åbo Akademi får nu 50 % rabatterad APC-avgift vid öppen publicering i många av Elseviers tidskrifter*.

Villkor för rabatterad avgift:

Den ansvariga författaren hör till Åbo Akademi som är med i FinELibs SD Freedom-avtal. Finländska organisationer som omfattas av avtalet är: https://www.kiwi.fi/display/finelib/ScienceDirect+Freedom+Collection+consortium

*Artikeln publiceras i en Elsevier tidskrift som omfattas av rabatten. De ca 1500 hybridtidskrifter och 100 open access-tidskrifter som avtalet gäller finns listade här:https://www.kansalliskirjasto.fi/extra/finelib_julkinen/lehtilistat/Elsevier/Elsevier_FinELib_APC_discount_List_of_journals.xlsx

Artikeln är godkänd för publicering 1.1.2018–31.12.2020

Den ansvariga författaren har tillgång till medel som täcker den återstående APC-avgiften

Rabatten beräknas utgående från Elseviers APC-priser i USD: https://www.elsevier.com/books-and-journals/journal-pricing/apc-pricelist

Mer information i Libguides.

Steg-för-steg hur du publicerar OA i Elseviers tidskrifter.

Mer information på engelska: https://www.kiwi.fi/x/cQRiBQ
Mer information på finska: https://www.kiwi.fi/x/4wFiBQ

Har du frågor, kontakta biblioteket på biblioteket@abo.fi